• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  anodal
  anode

  Giải thích VN: Cực dương như dương cực của đèn điện tử hoặc của bình [[điện. ]]

  anôt bộ chỉnh lưu
  rectifier anode
  anôt chính
  main anode
  anôt duy trì
  holding anode
  anôt giữ
  holding anode
  anôt kiểu cánh
  vane-type anode
  anôt mạch rẽ
  bypass anode
  anôt phụ (bổ sung)
  supplementary anode
  anôt rỗng
  hollow anode
  anôt tantan
  tantalum anode
  anôt thiêu kết
  sintered anode
  anôt thứ hai
  accelerating anode
  anôt đặc
  heavy anode
  anôt đầu tiên
  first anode
  anôt điều tiêu
  focusing anode
  bộ chỉnh lưu một anôt
  single anode rectifier
  cách mắc anôt chung
  common anode connection
  mạch anốt
  anode circuit
  mạch anốt chung
  common anode connection
  sụt áp anôt
  anode drop
  anodic
  sự ăn mòn anôt
  anodic etching

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X