• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  modem
  cáp môđem dịch vụ
  service modem cable
  cáp môđem không
  null modem cable
  cổng môđem
  modem port
  môđem bán song công
  half-duplex modem
  môđem bất đối xứng
  asymmetrical modem
  môđem cài sẵn
  built-in modem
  môđem cài sẵn
  integrated modem
  môđem cáp
  cable modem
  môđem chỉ nhận
  answer-only modem
  môđem khoảng cách giới hạn
  LDM (limited-distance modem)
  môđem khoảng giới hạn
  limited-distance modem (LDM)
  môđem kiểm tra
  callback modem
  môđem dịch vụ
  service modem
  môđem dữ liệu
  data modem
  môđem gọi lại
  callback modem
  môđem gọi ngược
  callback modem
  môđem gửi
  sending modem
  môđem không
  null modem
  môđem không đồng bộ
  asynchronous modem
  môđem mắc trực tiếp
  direct-connect modem
  môđem ngoài
  external modem
  môđem ngoài
  stand-alone modem
  môđem nhận
  receiving modem
  môđem nhận/gửi
  answer/originate modem
  môđem quay số
  dial-in modem
  môđem quay số tự động
  auto-dial modem
  môđem rỗng
  null modem
  môđem tốc độ cao
  high speed modem
  môđem trả lời tự động
  auto-answer modem
  môđem trong
  internal modem
  môđem truyền theo dải nền
  baseband modem
  môđem tự chọn số/tự đáp
  auto-dial/auto-answer modem
  môđem tương thích bell
  bell-compatible modem
  môđem xử ngắn
  short haul modem
  môđem đáp
  answer-only modem
  môđem đáp tự động
  auto-answer modem
  môđem đáp/phát
  answer/originate modem
  môđem điện báo
  telegraph modem
  môđem điện thoại
  telephone modem
  môđem độc lập
  stand-alone modem
  môđem đôi bit
  dibit modem
  môđem đồng bộ
  synchronous modem
  đèn báo môđem sẵn sàng
  modem ready light (MR)
  đèn báo môđem sẵn sàng
  MRL (modemRelay light)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modem (modulator-demodulator)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X