• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reverse osmosis

  Giải thích VN: Sự ứng dụng của áp suất bên ngoài để chống lại quá trình thẩm thấu. dụ, nước thường xu hướng di chuyển từ nơi sự tập trung cao (nước tinh khiết) sang nơi sự tập trung thấp (hỗn hợp muối nước). Giả sử màng lọc sẽ chỉ cho các phân tử nước xuyên qua nhưng các phân tử muối kích thước to hơn thì không, sự thẩm thấu ngược do đó sẽ làm nước tách ra khỏi hỗn hợp. Đây quá trình khử muối từ nước [[biển. ]]

  Giải thích EN: The application of external pressure to oppose the natural process of osmosis. For example, water would normally move from a region of higher concentration (suchas pure fresh water) into one of lower concentration (suchas a solution of water and salt). Assuming that a membrane will allow the passage of water molecules but block larger salt molecules, reverse osmosis then would cause water to move out of the salt solution. This process provides a means of desalinizing seawater.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X