• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carrier

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại truyền thông cho người [[dùng. ]]

  vật mang âm
  acoustic carrier
  vật mang âm bản
  negative carrier
  vật mang ảnh
  image carrier
  vật mang chip
  chip carrier
  vật mang chung của mạng
  common network carrier
  vật mang cán
  stem carrier
  vật mang con chữ
  type carrier
  vật mang dữ liệu
  data carrier
  vật mang mạng che
  mask carrier
  vật mang nhiệt
  heat carrier
  vật mang nhiệt cấp
  primary heat carrier
  vật mang nhiệt thứ cấp
  secondary heat carrier
  vật mang tự động
  automatic carrier
  vật mang điện
  charge carrier
  carrying agent
  vehicle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carrier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X