• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:26, ngày 8 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">bi'jɔnd</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">bi'jɔnd</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===
  Dòng 20: Dòng 17:
  ::[[he]] [[has]] [[grown]] [[beyond]] [[his]] [[brother]]
  ::[[he]] [[has]] [[grown]] [[beyond]] [[his]] [[brother]]
  ::nó lớn hơn anh nó
  ::nó lớn hơn anh nó
  - 
  =====Ngoài... ra, trừ...=====
  =====Ngoài... ra, trừ...=====

  Hiện nay

  /bi'jɔnd/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở xa, ở phía bên kia

  Giới từ

  Ở bên kia
  the sea is beyond the hill
  biển ở bên kia đồi
  Quá, vượt xa hơn
  Don't stay out beyond nine o'clock
  Đừng đi quá chín giờ
  the book is beyond me
  quyển sách này đối với tôi khó quá
  he has grown beyond his brother
  nó lớn hơn anh nó
  Ngoài... ra, trừ...
  do you know of any means beyond this?
  ngoài cách này ra anh có biết còn cách nào khác không?


  Danh từ

  The beyond: kiếp sau, thế giới bên kia

  Cấu trúc từ

  beyond compare
  Xem compare
  beyond control
  Xem control
  Beyond one's depth, beyond hope
  Xem hope


  beyond measure
  bao la, bát ngát
  beyond reason
  vô lý, phi lý
  to live beyond one's income
  Xem income
  the back of beyond
  nơi xa xôi khuất nẻo nhất, nơi đáy biển chân trời

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X