• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (14:20, ngày 27 tháng 4 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 41: Dòng 41:
  =====đồng ý=====
  =====đồng ý=====
  -
  =====sự bối thự=====
  +
  =====sự bối thư=====
  =====sự ký hậu=====
  =====sự ký hậu=====

  Hiện nay

  /in'dɔ:smənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác indorsation

  in'd˜:sm”nt
  danh từ
  Sự chứng thực đằng sau (séc...); lời viết đằng sau, lời ghi đằng sau (một văn kiện)
  Sự xác nhận; sự tán thành

  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Kí hậu
  1. Saga.vn

  Giao thông & vận tải

  bối thư
  ký hậu

  Hóa học & vật liệu

  bảo chứng

  Kỹ thuật chung

  sự chấp thuận
  sự phê duyệt

  Kinh tế

  bảo lãnh
  bổ ước
  chấp nhận
  chuẩn nhận
  điều khoản bổ sung đơn bảo hiểm
  đồng ý
  sự bối thư
  sự ký hậu
  sự ưng thuận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X