• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:34, ngày 28 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 9: Dòng 9:
  ::[[a]] [[protective]] [[layer]] [[of]] [[varnish]]
  ::[[a]] [[protective]] [[layer]] [[of]] [[varnish]]
  ::một lớp véc ni bảo vệ
  ::một lớp véc ni bảo vệ
  -
  ::[[protective]] [[tariffs/duties]]
  +
  ::[[protective]] [[tariffs]]/[[duties]]
  ::thuế bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước; thuế bảo hộ hàng nội địa
  ::thuế bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước; thuế bảo hộ hàng nội địa

  Hiện nay

  /prə´tektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảo vệ, bảo hộ, che chở
  protective barrage
  (quân sự) lưới lửa bảo vệ
  a protective layer of varnish
  một lớp véc ni bảo vệ
  protective tariffs/duties
  thuế bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước; thuế bảo hộ hàng nội địa
  ( + towards) che chở (tỏ ý muốn bảo vệ..)
  he put his arm round her in a protective gesture
  anh ấy vòng tay ôm lấy cô ta trong một cử chỉ che chở
  Phòng ngừa
  protective custody
  sự giam giữ phòng ngừa (những kẻ có âm mưu hoặc tình nghi có âm mưu lật đổ)

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ca-pốt, bao tránh thai, bao phòng ngừa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảo vệ, bảo hộ

  Kỹ thuật chung

  bảo hiểm
  automatic protective device
  ôtômat bảo hiểm
  automatic protective device
  thiết bị tự động bảo hiểm
  protective glass
  kính bảo hiểm
  protective gloves
  găng bảo hiểm
  protective goggles
  kính bảo hiểm
  protective helmet
  mũ bảo hiểm
  bảo vệ
  có tính bảo vệ
  an toàn
  protective earthing
  nối đất an toàn
  protective footwear
  giầy dép an toàn
  protective hat
  mũ an toàn
  protective helmet
  mũ an toàn
  phòng ngừa

  Kinh tế

  có tính cách bảo hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X