• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  chỗ thủng

  Kỹ thuật chung

  điểm chuyển tiếp

  Giải thích EN: An identifiable point in a work cycle at which one element is completed and the next one begins. Also, ENDPOINT, READING POINT. Giải thích VN: Một điểm xác định được trong chu trình làm việc tại đó một thành phần được hoàn thành và thành phần khác bắt đầu. Còn gọi là: ENDPOINT, READING POINT.

  điểm dừng
  điểm gãy

  Giải thích EN: An abrupt change in the slope of a mathematical relation, caused by some physical event; for example, the pressure drop-gas velocity relation for gas-liquid flow in a packed column will show a distinct change in slope at the loading point, and another abrupt change at the flooding point.an abrupt change in the slope of a mathematical relation, caused by some physical event; for example, the pressure drop-gas velocity relation for gas-liquid flow in a packed column will show a distinct change in slope at the loading point, and another abrupt change at the flooding point... Giải thích VN: Một sự thay đổi đột ngột trên đồ thị theo quan hệ toán học, gây ra bởi các lực tác động, chẳng hạn như áp lực làm cho khí.

  điểm ngắt

  Giải thích VN: Một vị trí trong một chương trình, mà tại đó ngưng việc cho phép người sử dụng được quyết định phải làm gì tiếp tục.

  breakpoint halt
  sự dừng điểm ngắt
  breakpoint instruction
  chỉ thị điểm ngắt
  breakpoint instruction
  lệnh điểm ngắt
  breakpoint switch
  bộ chuyển mạch điểm ngắt
  breakpoint switch
  chuyển mạch điểm ngắt
  breakpoint symbol
  ký hiệu điểm ngắt
  conditional breakpoint
  điểm ngắt điều kiện
  regional breakpoint
  điểm ngắt vùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X