• (đổi hướng từ Dams)
  /dæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) vật mẹ
  the devil and his dam
  ma quỷ

  Danh từ

  Đập (ngăn nước)
  Nước ngăn lại, bể nước

  Ngoại động từ

  Xây đập (ở nơi nào); ngăn (nước) bằng đập
  (nghĩa bóng) ( (thường) + up) ghìm lại, kiềm chế lại
  to dam up one's emotion
  kiềm chế nỗi xúc động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  con đập

  Giải thích EN: Any barrier designed to obstruct the flow of water..

  Giải thích VN: Bất cứ một loại thanh chắn nào được xây dựng để cản trở dòng chảy của nước.

  đập (con đạp)

  Điện

  đập chắn

  Kỹ thuật chung

  đập giữ nước
  đập
  đập lòng sông
  đập nước
  đập tràn
  đê
  đê chắn sóng
  đê quai
  làm ẩm
  ụ chắn

  Địa chất

  tường chắn, đê, đập, kè

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X