• (đổi hướng từ Forbids)
  /fə´bid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cấm, ngăn cấm
  smoking is strictly forbidden
  tuyệt đối cấm hút thuốc lá
  I am forbidden tobacco
  tôi bị cấm hút thuốc lá
  to forbid someone wine
  cấm không cho ai uống rượu
  to forbid the house
  cấm cửa
  time forbids
  thời gian không cho phép
  God (Heaven) forbid!
  lạy trời đừng có chuyện đó

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cấm; không giải được

  Kỹ thuật chung

  không giải được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X