• (đổi hướng từ Grabbed)
  /græb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chộp; sự túm lấy, sự vồ lấy, sự tóm, sự cố tóm lấy
  to make a grab at something
  chộp lấy cái gì
  Sự tước đoạt, sự chiếm đoạt
  a policy of grab
  chính sách chiếm đoạt về chính trị hoặc thương mại
  (kỹ thuật) gàu ngoạm, máy xúc
  (đánh bài) lối chơi gráp (của trẻ con)
  up for grabs
  có đủ cho mọi người

  Ngoại động từ

  Túm lấy, vồ lấy, giật lấy
  the cat grabs the mouse
  con mèo vồ lấy con chuột
  the scoundrel grabbed the watch from the taxi driver and rushed into the dark
  gã lưu manh giật phăng cái đồng hồ của ông tài xế taxi và lao vào trong bóng tối

  Nội động từ

  Chộp lại (với ý định níu lại))
  the girl grabbed hurriedly at her mother, for fear that she might make a false step
  cô gái vội vàng níu bà mẹ lại, vì sợ bà trượt chân

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Gầu múc, gầu xúc, gầu ngoạm, máy xúc, (v) ngoạm,xúc

  Cơ khí & công trình

  gàu xúc đất

  Ô tô

  phanh đột ngột

  Xây dựng

  gàu có nắp
  thùng có nắp

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cái móc
  nắm lấy
  neo móc
  gàu ngoạm
  grab (bing) crane
  cần trục gàu ngoạm
  grab bucket crane
  máy trục kiểu gàu ngoạm
  grab crane
  cần trục gàu ngoạm
  grab crane
  máy trục kiểu gàu ngoạm
  grab dredge
  máy xúc có gàu ngoạm
  grab dredge
  máy xúc kiểu gầu ngoạm
  grab dredge
  tàu cuốc gàu ngoạm
  grab dredger
  máy xúc kiểu gàu ngoạm
  grab dredger
  tàu cuốc gàu ngoam
  grab excavator
  máy đào kiểu gàu ngoạm
  grab excavator
  máy xúc bằng gàu ngoạm
  grab spade
  lưỡi gầu ngoạm
  real grab
  gàu ngoạm đất
  real grab
  gầu ngoạm đất
  gàu xúc
  máy xúc
  móc kéo
  sự cặp
  sự gắp
  tay hãm

  Kinh tế

  gàu ngoạm
  gàu xúc

  Địa chất

  cơ cấu ngoạm, máy ngoạm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clutch , seizure , snatch

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X