• Thông dụng

  Danh từ

  Bộ phận chuyển nhiệt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy trao đổi nhiệt

  Xây dựng

  bộ hoán nhiệt
  tán nhiệt

  Kỹ thuật chung

  bộ tiết kiệm nhiệt
  bộ trao đổi nhiệt
  closed heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt kín
  closed heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt trong
  cold heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt lạnh
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt luồng ngược
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt dòng ngược
  cross-flow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt dòng ngang
  double wall heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt thành kép
  flui-to-fuid heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  fluid-to-fluid heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  fluidized bed heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu tầng sôi
  joint heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kết hợp
  Joule-Thomson heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt Joule-Thomson
  liquid metal heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kim loại lỏng
  low-side heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt phía hạ áp
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt không tiếp xúc
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt không trực tiếp
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt qua vách
  outdoor heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bên ngoài
  outside heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bên ngoài
  plate heat exchanger (interchanger)
  bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
  primary heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt chính
  radiant heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bức xạ
  regenerative heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt tái sinh
  screening heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) màn chắn
  sectional heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) tổ ong
  shaft heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) giếng
  shell and tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống và vỏ
  spiral-tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống xoắn
  tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống
  tubular heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống
  U-tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt có ống hình chữ U
  water-to-water heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt nước-nước
  máy chuyển nhiệt

  Giải thích EN: A device that transfers heat from one medium or system to another; for example, heat from hot fluid contained in a radiator dissipates when the metal walls of the device come in contact with cold air. Giải thích VN: Một thiết bị chuyển từ hơi nóng sang bình thường; ví dụ như hơi nóng trong bình phân nhiệt bị xua tan khi bức tường sắt của thiết bị tiếp xúc với hơi lạnh.

  Kinh tế

  thiết bị trao đổi nhiệt
  external heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt bên ngoài
  multiwhirl heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoáy
  plate (type) heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm
  regenerative heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt tái sinh
  tubular heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống
  waste heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt khi tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X