• (đổi hướng từ Slabbed)
  /slæb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phiến, tấm, thanh, miếng (đá, gỗ..)
  slab of chocolate
  thanh sôcôla

  Ngoại động từ

  Bóc bìa, xẻ bìa (gỗ)
  Lát bằng tấm, lát bằng phiến

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phôi tấm, phiến, thanh dẹt,(v) cán tấm

  Cơ khí & công trình

  phôi tấm (trong sản xuất cản)

  Hóa học & vật liệu

  phôi dẹt

  Xây dựng

  bản, tấm

  Giải thích EN: A broad, generally flat piece of material; specific uses include: a reinforced concrete floor that is supported at intervals on beams or columns, or laid directly on the ground surface.

  Giải thích VN: Một miếng vật liệu mỏng, rộng; cách dùng riêng: một sàn bê tông cốt thép được chống từng quãng bằng các rầm hay cột, hay được đặt trực tiếp trên mặt đất.

  bảng (điện)
  bảng ngói
  đường mặt bản bê tông
  mẩu
  panen
  channel slab
  panen hình chữ U
  hollow slab
  panen rỗng (xuyên lỗ)
  prefabricated slab
  panen đúc sẵn
  sandwich slab
  panen nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)
  solid slab
  panen đặc
  tấm phiến
  ván bìa (khi xẻ gỗ)

  Kỹ thuật chung

  ngói
  đá phiến
  đan
  đầu
  đặt tấm lát
  đệm tròn
  đế
  dễ vỡ
  bản
  ốp
  phiến
  facing slab
  phiến lát
  lift-slab construction
  kỹ thuật nâng phiến
  marble slab
  phiến đá hoa cương
  natural stone slab
  phiến đá tự nhiên
  one-way slab
  phiến một chiều
  plasma slab
  phiến con điện tương
  slab band
  rầm phiến
  slab of stone
  phiến đá
  slab structure
  kiến trúc phân phiến
  stone slab facing
  mặt ốp bằng các phiến đá
  stone slab revetment
  mặt ốp bằng các phiến đá
  thanh
  dielectric slab
  thanh điện
  tấm mỏng
  thin-slab
  kết cấu tấm mỏng
  thin-slab construction
  kết cấu tấm mỏng

  Kinh tế

  bàn phân phối khối bột nhào
  bàn phân phối khối kẹo
  bệ máy
  các nửa quả bị dính khi sấy
  tấm
  tấm ép đường viên
  tầng
  vỉa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X