• (đổi hướng từ Unknowns)
  /'ʌn'noun/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không biết, không được nhận ra
  unknown forces were at work to overthrow the government
  những thế lực ngấm ngầm đang hoạt động để lật đổ chính phủ
  Không nổi tiếng, không được biết, lạ, vô danh
  unknown country
  xứ lạ
  an unknown author
  một tác giả vô danh
  the Unknown Warrior (Soldier)
  chiến sĩ vô danh

  Danh từ ( .the .unknown)

  Điều (nơi..) chưa biết
  a journey into the unknown
  một chuyến đi đến nơi chưa từng biết
  Người không nổi tiếng
  (toán học) ẩn số; lượng chưa được xác định
  equation of two unknowns
  phương trình hai ẩn số

  Cấu trúc từ

  an unknown quantity
  ẩn số
  unknown to somebody
  không có sự hay biết của ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ẩn số

  Cơ - Điện tử

  đại lượng chưa biết, ẩn số, (adj) ẩn, chưa biết

  Toán & tin

  chưa biết, ẩn

  Kỹ thuật chung

  ẩn
  ẩn số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X