• (đổi hướng từ Worsting)
  /wə:st/

  Thông dụng

  Tính từ ( cấp .so sánh cao nhất của .bad)

  Xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất, không đáng mong muốn nhất, không thích hợp nhất...
  It was the worst storm for years
  đấy là cơn bão tệ hại nhất trong nhiều năm qua
  this is the worst essay I've read
  đây là bài luận tồi nhất mà tôi được đọc
  Độc ác nhất
  Nghiêm trọng nhất
  the worst fault
  sai lầm nghiêm trọng nhất
  (y học) ốm yếu nhất

  Phó từ

  Xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất
  Jim played badly, James played worse, and I played worst of all
  Jim chơi kém, James kém hơn còn tôi là kém nhất

  Danh từ

  ( theỵworst) phần, tình trạng, sự kiện, khả năng... xấu nhất, tệ nhất
  she was always optimistic, even when things were at their worst
  cô ta luôn luôn lạc quan ngay cả khi tình hình tồi tệ nhất
  if the worst comes to the worst
  trong trường hợp xấu nhất
  to be prepared for the worst
  chuẩn bị đợi cái xấu nhất
  Thời kỳ xấu nhất, thời kỳ dữ dội nhất, thời kỳ găng nhất
  when the plague was at its worst
  khi bệnh dịch hạch ở vào thời kỳ kịch liệt nhất
  the worst of the storm is over
  lúc dữ dội nhất của cơn bão đã qua
  Sự thua kém
  to get the worst of it
  thua kém, thất bại
  to put somebody to the worst
  đánh bại ai

  Ngoại động từ

  Đánh bại (ai) trong một cuốc chiến đấu, thi đua
  to worst an adversary
  đánh bại đối phương

  Cấu trúc từ

  One's own worst enemy
  Người có những khuyết điểm, lỗi lầm tệ hại hơn cả những gì xấu đã xảy ra cho anh ta; nguyên nhân những nỗi bất hạnh của bản thân mình
  with her indecisiveness, she is her own worst enemy
  với cái tính không dứt khoát của mình, cô ta chính là nguyên nhân những nỗi bất hạnh cho bản thân cô ấy
  at (the) worst
  nếu xảy ra điều tệ hại nhất, trong trường hợp xấu nhất
  do your worst
  thì mày cứ thử làm đi (ý thách thức)
  get the worst of it
  bị đánh bại, bị thua, thất bại
  if the worst comes to the worst
  trong trường hợp xấu nhất

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  bad , inferior , least , lowest , unfavorable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X