• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  geostationary
  bộ cảm biến khí hậu trái đất địa tĩnh
  Geostationary Earth Climate Sensor (GECS)
  cung quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh
  arc of the geostationary satellite orbit
  hệ thống vệ tinh môi trường địa tĩnh
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  mạng lưới vệ tinh địa tĩnh
  geostationary satellite network
  mày độ ẩm nhiệt độ thử nghiệm địa tĩnh
  Geostationary Experimental Temperature and Moisture Sounder (GETMS)
  máy đo bức xạ quét điện tử đa phổ địa tĩnh
  Geostationary Multi - spectral Electroscanning Radiometer (GEOMER)
  nền tảng thu nhập dữ liệu địa tĩnh
  Geostationary Data Collection Platform (GDCP)
  quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh
  Geostationary Transfer Orbit (GTO)
  quỹ đạo vệ tinh không phải địa tĩnh
  Non Geostationary Satellite Orbit (NGSO)
  quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Orbit (GSO)
  quỹ đạo địa tĩnh
  geostationary orbit
  tầu phóng vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Launch Vehicle (GSLV)
  trạm chuyển tiếp địa tĩnh
  geostationary relay station
  vệ tinh môi trường địa tĩnh đang hoạt động
  Geostationary Operational Environment Satellite (GOES)
  vệ tinh địa tĩnh
  geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh cố định
  geostationary fixed satellite
  vệ tinh địa tĩnh viễn thông
  telecommunication geostationary satellite
  geosynchronous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X