• Thông dụng

  Set blazing, make burn up.
  Quét rụng thành đống châm lửa đốt
  To sweep dead leaves a heap and set it blazing (make to burn up).
  Đốt cháy giai đoạn
  To bypass stages (in some process).

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  burn
  đốt cháy hết
  burn off
  đốt cháy hết
  burn off away
  burn down
  burn off
  đốt cháy hết
  burn off away
  burn up
  combustion
  hiệu suất đốt cháy
  combustion efficiency
  không khí đốt cháy
  combustion air
  khu vực đốt cháy
  zone of combustion
  năng lượng (đốt) cháy
  combustion energy
  nhiệt đốt cháy
  combustion heat
  nhiệt đốt cháy
  heat of combustion
  phần cặn do đót cháy
  combustion residue
  phân tích đốt cháy
  combustion analysis
  sự đốt cháy chậm
  slow combustion
  thể tích đốt cháy
  combustion volume
  thiết bị đốt cháy hấp thụ
  combustion and absorption apparatus
  động đốt cháy ngoài
  engine external combustion
  đốt cháy bề mặt
  surface combustion
  đốt cháy trung gian
  neutral combustion
  đương lượng đốt cháy
  combustion equivalent
  fire

  Giải thích VN: Đốt cháy bằng chất [[nổ. ]]

  Giải thích EN: To ignite with explosives..

  điểm đốt cháy
  fire point
  firing
  sự thử đốt cháy nghiệm thu
  acceptance firing test
  sự đốt cháy chính
  main firing
  ignite
  sweat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X