• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frame girder
  giàn khung mở
  open frame girder
  framed truss
  trestle

  Giải thích VN: Một cấu trúc thép, tông cốt thép, hay gỗ, thường bao gồm nhiều nhịp ngắn, được dùng để chống đỡ một cây cầu tạm thời hay lâu [[dài. ]]

  Giải thích EN: A timber, reinforced concrete, or steel structure, usually consisting of many short spans, used to support a temporary or permanent bridge.

  cột giàn khung
  trestle shore
  truss

  Giải thích VN: Một thành phần cấu trúc phẳng gòm sự kết hợp các dây các thành phần trụ trong cách bố trí hình tam giác tạo nên một khung chắc chắn; thường được dùng để chống đỡ một mái nhà hay một [[cầu. ]]

  Giải thích EN: A planar structural component composed of a combination of chords and web members in a triangular arrangement that forms a rigid framework; often used to support a roof or bridge.

  giàn khung mắt cáo
  lattice truss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X