• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coal

  Giải thích VN: Loại đá thể đốt như nhiên liệu. Than đá đã từng loại nhiên liệu chính tất cả các nước công nghiệp, hiện nay vẫn nguồn năng lượng cho các nhà máy điện. cũng một nguồn cung cấp than cốc dùng để luyện thép kim loại.(Theo từ Tiêng Anh cổ của loại vật chất [[này). ]]

  Giải thích EN: This rock when burned as fuel. Coal was once the main type of fuel in all industrial countries, and it is still widely used as a source of energy for electric power plants. It is also the source of coke, which is used in the manufacture of iron and steel. (Froman Old English word for this substance.).

  coal pit
  coal seam
  pit coal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X