• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blasting powder
  charge
  khối thuốc nổ tiêu chuẩn (phá nổ khai thác đá)
  shattering charge
  lượng thuốc nổ mồi (tàu trụ)
  priming charge
  mật độ nạp thuốc nổ
  charge density
  sự nạp thuốc nổ
  blasting charge
  sự nạp thuốc nổ rời
  mellowing charge
  sự nạp thuốc nổ rời
  shattering charge
  detonating explosive
  detonating explosives
  explosive
  chuỗi thuốc nổ dây truyền
  explosive train
  hỗn hợp thuốc nổ
  explosive mixture
  kho chứa thuốc nổ
  explosive magazine
  kho thuốc nổ
  explosive magazine
  sự gia phóng thuốc nổ
  explosive release
  thuốc nổ an toàn
  permissible explosive
  thuốc nổ an toàn amoni nitrat
  ammonium nitrate safety explosive
  thuốc nổ chậm
  low explosive
  thuốc nổ clorat
  chlorate explosive
  thuốc nổ vỏ bọc
  sheathed explosive
  thuốc nổ dầu
  explosive oil
  thuốc nổ mạnh
  high (strength) explosive
  thuốc nổ mồi
  initiating explosive
  thuốc nổ ôxi lỏng
  liquid oxygen explosive
  thuốc nổ peclorat
  perchlorate explosive
  thuốc nổ phá vụn
  shattering explosive
  thuốc nổ phá đá
  rock explosive
  thuốc nổ tác dụng chậm
  slow action explosive
  thuốc nổ yếu
  low (strength) explosive
  thuốc nổ được phép dùng
  permitted explosive
  explosive charge
  percussion powder
  powder
  thuốc nổ bột
  blasting powder
  thuốc nổ khói
  black powder
  thuốc nổ công phá mạnh
  giant powder
  thuốc nổ đen
  black powder
  wad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X