• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  race

  Giải thích VN: Các cặp vòng thép đòng tâm trên một bi hay [[trục,. ]]

  Giải thích EN: Either of a concentric pair of steel rings in a ball or roller bearing, designated the inner race and outer race.

  rolling radius

  Giải thích VN: Trong một chiếc xe tự hành, khoảng cách từ tâm của một trục tới mặt [[đất. ]]

  Giải thích EN: In an automotive vehicle, the distance from the center of an axle to the ground.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  period
  chu kỳ trung bình của vòng quay sao
  mean sidereal period of revolution
  revolution
  bộ đếm vòng quay
  revolution counter
  chu kỳ trung bình của vòng quay sao
  mean sidereal period of revolution
  máy in hai vòng quay
  two-revolution press
  máy đếm số vòng quay
  revolution counter
  máy đếm số vòng quay (động , phụ tùng)
  revolution counter
  máy đếm vòng quay
  revolution counter
  số vòng quay
  number of revolution
  số vòng quay mỗi phút
  revolution per minute (rpm)
  số vòng quay một phút
  revolution per minute (RPM)
  số vòng quay trong một phút
  revolution per minute
  thiết bị chỉ báo số vòng quay
  revolution indicator
  vòng quay một phút
  revolution per minute
  vòng quay phút
  revolution per minute
  đồng hồ đo vòng quay
  revolution indicator
  turn
  tốc độ vòng quay
  turn round speed
  vòng quay đơn
  single turn ring
  winding

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  turn
  turnround (hay turnaround)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X