• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:19, ngày 28 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">hel</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">hel</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /hel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
  life is a hell under colonialism
  cuộc sống dưới ách thực dân quả là địa ngục
  hell on earth
  địa ngục trần gian
  Chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)
  Sòng bạc
  Quỷ, đồ chết tiệt (trong câu rủa)
  hell!
  chết tiệt!
  what the hell do you want?
  mày muốn cái chết tiệt gì?
  go hell
  đồ chết tiệt!, quỷ tha ma bắt mày đi!

  Cấu trúc từ

  a hell of a...
  (cũng) a helluva kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được
  a hell of a way
  đường xa kinh khủng
  a hell of a noise
  tiếng ồn ào không thể chịu được
  to give somebody hell
  đày đoạ ai, làm ai điêu đứng
  Xỉ vả ai, mắng nhiếc ai
  like hell
  hết sức mình, chết thôi
  to work like hell
  làm việc chết thôi
  to run like hell
  chạy chết thôi, chạy như ma đuổi
  to ride hell for leather

  Xem ride

  all hell was let loose
  ốn ào hỗn độn quá sức tưởng tượng
  to beat hell out of sb/sth
  đánh ai/cái gì thật mạnh
  for the hell of it
  chỉ để đùa cho vui
  hell or high water
  dù trở ngại thế nào chăng nữa
  like a bat out of hell
  rất nhanh, nhanh vô cùng
  not to have a hope in hell
  chẳng có chút hy vọng nào cả
  to play hell with sb/sth
  làm ai/cái gì rối tung lên
  the road to hell is paved with good intentions
  không làm đúng mục đích tốt đẹp ban đầu, sớm muộn gì người ta cũng sẽ trả giá đắt cho hành động của mình
  to raise hell
  nổi cơn tam bành, nổi trận lôi đình
  to see sb in hell first
  không đời nào chấp nhận như vậy
  play with him? I'll see him in hell first
  chơi với hắn ư? - không đời nào
  there will be hell to pay
  sẽ bị trừng trị, sẽ phải trả giá đắt
  to hell with you
  mặc xác chúng mày, kệ cha chúng mày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X