• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm từ)
  (sửa lỗi)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ::[[to]] [[go]] [[lame]]; [[to]] [[walk]] [[lame]]
  ::[[to]] [[go]] [[lame]]; [[to]] [[walk]] [[lame]]
  ::đi khập khiễng
  ::đi khập khiễng
  - 
  - 
  -
  =====Chuối=====
   
  -
  ::[[to]] [[be]] [[lame]] [[of]] ([[in]]) [[one]] [[leg]]
   
  -
  This is f'ing lame.
   
  -
  Cái vụ này thật là chuối
   
  =====Không chỉnh, không thoả đáng; què quặt không ra đâu vào đâu=====
  =====Không chỉnh, không thoả đáng; què quặt không ra đâu vào đâu=====
  Dòng 36: Dòng 30:
  =====Làm cho què quặt, làm cho tàn tật=====
  =====Làm cho què quặt, làm cho tàn tật=====
  -
  ===Danh từ===
   
  -
  ::'[[l:mei]]
   
  -
  ::vải kim tuyến
   
   +
   +
  ===Danh từ===
   +
  =====vải kim tuyến=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  Dòng 58: Dòng 52:
  =====adjective=====
  =====adjective=====
  :[[able]] , [[agile]] , [[mobile]] , [[uncrippled]] , [[walking]] , [[capable]] , [[efficient]] , [[satisfactory]] , [[strong]]
  :[[able]] , [[agile]] , [[mobile]] , [[uncrippled]] , [[walking]] , [[capable]] , [[efficient]] , [[satisfactory]] , [[strong]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]][[Thể_loại:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  02:35, ngày 14 tháng 4 năm 2009

  /leim/

  Thông dụng

  Tính từ

  Què, khập khiễng
  to be lame of (in) one leg
  què một chân
  to go lame; to walk lame
  đi khập khiễng
  Không chỉnh, không thoả đáng; què quặt không ra đâu vào đâu
  a lame argument
  lý lẽ không thoả đáng
  lame verses
  câu thơ không chỉnh
  a lame excuse
  lời cáo lỗi không thoả đáng
  a lame story
  câu chuyện què quặt không ra đâu vào đâu
  a lame comparison
  sự so sánh khập khiễng
  to help a lame dog over a stile
  giúp ai đang gặp hoạn nạn
  a lame duck
  người cần được giúp đỡ
  Viên chức sắp mãn nhiệm kỳ

  Ngoại động từ

  Làm cho què quặt, làm cho tàn tật

  Danh từ

  vải kim tuyến

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lá kim loại

  Cơ - Điện tử

  Lá kim loại

  Kỹ thuật chung

  hỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X