• (đổi hướng từ Tiding)
  /taid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Triều, thuỷ triều; con nước, nước thủy triều
  swimmers should beware of strong tides
  những người đi bơi phải cẩn thận đề phòng nước triều mạnh
  Dòng nước, dòng chảy, dòng
  the tide of blood
  dòng máu
  Xu hướng, trào lưu, xu thế
  the tide of the battle
  chiều hướng của cuộc chiến đấu
  the tide of the time
  trào lưu của thời đại
  to swim with (down) the tide
  gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời
  (trong từ ghép) mùa
  yule-tide
  mùa Giáng Sinh
  Whitsun-tide
  mùa sau Lễ Phục sinh

  Ngoại động từ

  Cuốn theo, lôi cuốn
  to be tided back
  bị lôi cuốn
  ( + over) vượt, khắc phục
  to tide over difficulties
  khắc phục khó khăn

  Nội động từ

  Đi theo thuỷ triều
  to tide in
  vào khi thuỷ triều lên
  to tide up
  ngược lên khi thuỷ triều lên
  to tide down
  xuôi theo thuỷ triều xuống
  to tide out
  ra khỏi nhờ thuỷ triều

  Cấu trúc từ

  to take the tide at the flood
  lợi dụng cơ hội

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuỷ triều

  Y học

  triều, thủy triều

  Kỹ thuật chung

  độ cao nước lớn
  rise of tide
  độ cao nước lớn (thủy triều)
  dòng
  composite tide
  dòng triều hỗn hợp
  direct tide
  dòng triều trực tiếp
  ebb tide
  dòng triều xuống
  ebb-tide stream stream
  dòng chiều xuống
  flood tide
  dòng triều lên
  fluid-tide
  dòng chiều lên
  high tide of water
  dòng chảy lúc thủy triều lên
  low tide
  dòng triều xuống
  rip tide
  dòng triều gián đoạn
  rip tide
  dòng triều xoáy (thủy triều)
  tide chart
  bản đồ dòng triều (đạo hàng)
  tide rice
  dòng triều chảy xiết
  tide water stream
  dòng sông thủy triều lên
  turn of the tide
  sự đổi hướng dòng triều
  dòng chảy
  high tide of water
  dòng chảy lúc thủy triều lên
  dòng nước
  lôi cuốn
  lõi cuốn
  nước lớn
  flood tide
  độ cao nước lớn
  high tide
  độ cao nước lớn
  rise of tide
  độ cao nước lớn (thủy triều)
  rising tide
  độ cao nước lớn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X