• (đổi hướng từ Bristles)
  /'brisl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lông cứng
  Hog's bristles
  Lông lợn
  Râu rễ tre (người)
  (thực vật học) tơ cứng
  to set up one's bristles
  sẵn sàng đánh nhau
  Nổi giận
  to set up someone's bristles
  làm cho ai nổi giận

  Nội động từ

  Dựng đứng lên (lông...)
  its hair bristled
  lông nó dựng đứng lên
  Sẵn sàng đánh nhau
  Nổi giận
  Đầy dẫy, tua tủa, lởm chởm
  the harbour bristles with masts
  hải cảng tua tủa những cột buồm
  to bristle with difficulties
  đầy khó khăn

  Ngoại động từ

  Xù, dựng đứng (lông...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bằng lông, bằng sợi tổng hợp

  Giải thích EN: A similar structure on a paintbrush, usually made of hog's hair or of a synthetic material such as nylon.

  Giải thích VN: Một cấu trúc tương tự như một chiếc bút vẽ thường được làm bằng lông lợn hoặc bằng một loại vật liệu tổng hợp như ni lông.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X