• (đổi hướng từ Extremities)
  /iks´tremiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu, mũi
  Sự bất hạnh tột độ; cảnh túng quẫn cùng cực; bước đường cùng
  to drive someone to extremity
  dồn ai vào bước đường cùng
  ( số nhiều) biện pháp khắc nghiệt; biện pháp cực đoan
  the extremities
  tứ chi, chân tay của con người

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biên
  đầu cuối
  đầu mút
  giới hạn
  back water extremity
  giới hạn đường nước vật

  Kinh tế

  đầu cuối
  đầu mút
  phần cuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X