• /trʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trao đổi, sự đổi chác
  Đồ linh tinh, hàng vặt
  (nghĩa bóng) chuyện nhảm, chuyện tầm bậy
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rau quả tươi (trồng để bán ở chợ)
  (sử học) chế độ trả lương bằng hiện vật (như) truck system
  have no truck with somebody/something
  không có quan hệ, không có dính dáng gì đến

  Ngoại động từ

  Buôn bán; đổi chác
  to truck a horse for a cow
  đổi con ngựa lấy con bò
  Bán (hàng) rong

  Nội động từ

  Buôn bán; đổi chác
  to truck with someone
  buôn bán với ai
  Bán rong (hàng hoá)

  Danh từ

  Xe đẩy hoặc kéo bằng tay để chở hàng; xe ba gác hoặc xe cútkit
  (ngành đường sắt) toa trần (toa chở hàng, không có mui)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) xe tải (như) lorry
  (ngành đường sắt) xe dỡ hành lý (ở ga xe lửa)

  Ngoại động từ

  Chở bằng xe ba gác
  Chở bằng xe tải
  Chở bằng toa chở hàng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Xe tải, toa hàng mui trần, toa sàn, xe ba gác, xe đẩy

  Ô tô

  ô tô tải

  Xây dựng

  giá chuyển hướng (toa xe)
  ô tô tải
  toa bằng

  Kỹ thuật chung

  toa trần
  freight truck
  toa trần chở hàng

  Kinh tế

  chở bằng xe tải
  hàng vặt
  ô tô vận tải
  sản phẩm kinh tế vườn
  rau quả tươi
  sàn vật để trao đổi
  sự đổi chác
  sự trao đổi
  sự trao đổi hiện vậy (đổi vật lấy vật)
  toa trần (dùng để chở hàng)
  toa xe lửa không mui
  xe (chở) hàng
  xe cam-nhông
  transport by truck
  sự vận tải bằng xe hàng, xe tải, xe cam-nhông
  transport goods by truck
  chở, vận tải hàng bằng xe tải, xe cam nhông
  xe chở hàng
  xe đẩy hàng bốn bánh
  xe đẩy tay hai bánh (để vận chuyển hành lý ở trạm xe lửa)
  xe goòng
  xe lăn hàng
  xe tải nặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X