• (đổi hướng từ Exchanged)
  /iks´tʃeindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi
  exchange of goods
  sự trao đổi hàng hoá
  exchange of prisoners of war
  sự trao đổi tù binh
  exchange of blows
  cuộc ẩu đả, sự đấm đá lẫn nhau
  exchange of words
  cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu
  Sự đổi tiền; nghề đổi tiền; sự hối đoái; cơ quan hối đoái
  rate of exchange
  giá hối đoái, tỷ giá hối đoái
  Sự thanh toán nợ bằng hối phiếu
  Tổng đài (dây nói)

  Ngoại động từ

  Đổi, đổi chác, trao đổi
  to exchange goods
  trao đổi hàng hoá
  to exchange words
  lời đi tiếng lại, đấu khẩu
  to exchange blows
  đấm đá nhau
  to exchange glances
  liếc nhau; lườm nhau

  Nội động từ

  ( + for) đổi ra được, ngang với (tiền)
  a pound can exchange for more than two dollars
  một đồng bảng có thể đổi ra được hơn hai đô la
  (quân sự), (hàng hải) thuyên chuyển (từ trung đoàn này sang trung đoàn khác, từ tàu này sang tàu khác)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giao lưu

  Điện

  sự đổi tiền

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  đổi
  sự thay đổi
  sự trao đổi
  air exchange
  sự trao đổi không khí
  automatic exchange
  sự trao đổi tự động
  base exchange
  sự trao đổi bazơ
  cation-exchange
  sự trao đổi cation
  convective heat exchange
  sự trao đổi nhiệt đối lưu
  data exchange (datex)
  sự trao đổi dữ liệu
  datex (dataexchange)
  sự trao đổi dữ liệu
  DDE (dynamicdata exchange
  sự trao đổi dữ liệu động
  digital data exchange (DDX)
  sự trao đổi dữ liệu số
  dry heat exchange
  sự trao đổi nhiệt khô
  dynamic data exchange (DDE)
  sự trao đổi dữ liệu động
  exchange identification frame
  khung nhận biết sự trao đổi
  exchange of drawings
  sự trao đổi các bản vẽ
  heat exchange
  sự trao đổi nhiệt
  internal heat exchange
  sự trao đổi nhiệt bên trong
  international exchange of signals
  sự trao đổi quốc tế tín hiệu
  ion exchange
  sự trao đổi ion
  ion exchange
  sự trao đổi iôn
  isotopic exchange
  sự trao đổi đồng vị
  liquid-to-liquid heat exchange
  sự trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  mass exchange
  sự trao đổi chất
  message exchange
  sự trao đổi tin tức
  moisture exchange
  sự trao đổi ẩm
  non-contact heat exchange
  sự trao đổi nhiệt qua vách
  programme exchange
  sự trao đổi chương trình
  radiant heat exchange
  sự trao đổi bức xạ
  technical information exchange (TIE)
  sự trao đổi thông tin kỹ thuật
  thermal exchange
  sự trao đổi nhiệt
  TIE (technicalinformation exchange)
  sự trao đổi thông tin kỹ thuật
  two-way exchange of laser pulses
  sự trao đổi xung laze hai chiều
  thay chỗ
  thay thế
  Alternate Local Exchange Carrier (ALEC)
  công ty điện thoại nội hạt được thay thế
  exchange axiom
  tiên đề thay thế
  trạm điện thoại
  area exchange
  trạm điện thoại vùng
  automatic exchange
  trạm điện thoại tự động
  BEX (broadbandexchange)
  trạm điện thoại băng rộng
  branch exchange
  trạm điện thoại nhánh
  broadband exchange (BEX)
  trạm điện thoại trải rộng
  CAX (communityautomatic exchange)
  trạm điện thoại tự động công cộng
  office telephone exchange
  trạm điện thoại cơ quan
  office telephone exchange
  trạm điện thoại thuê bao

  Kinh tế

  buôn ban trao đổi
  đổi
  giao dịch
  American Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Mỹ
  Baltic Exchange
  sở giao dịch ban tích
  central exchange
  sở giao dịch trung tâm
  commodity exchange
  sở giao dịch hàng hóa
  Commodity Exchange of New York
  Sở Giao dịch Hàng hóa Nữu Ước (thành lập năm 1933)
  corn exchange
  átở giao dịch ngũ cốc
  corn exchange (CornExchange)
  sở giao dịch mễ cốc (Sở Giao dịch Mễ cốc)
  cotton exchange
  sở giao dịch bông
  equation of exchange
  phương trình giao dịch
  European Options Exchange
  Sở giao dịch Quyền chọn Châu Âu
  exchange acquisition
  sự mua số lượng lớn cổ phiếu tại Sở giao dịch
  exchange customs
  quán lệ của Sở giao dịch chứng khoán
  exchange deal
  giao dịch ngoại hối
  exchange list
  thông báo chính thức của Sở giao dịch
  exchange membership
  tư cách thành viên của Sở giao dịch
  exchange of letters
  giao dịch thư tín
  exchange price
  giá của Sở giao dịch
  exchange quotation
  giá yết của Sở giao dịch
  exchange tax
  thuế giao dịch chứng khoán
  exchange transactions
  giao dịch ngoại hối
  foreign exchange deal
  giao dịch hối đoái
  foreign exchange operation
  giao dịch hối đoái
  foreign exchange transaction
  giao dịch hối đoái
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối giao sau
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối kỳ hạn
  Futures and Options Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa kỳ hạn và Quyền chọn (mua bán)
  futures any options exchange
  sở giao dịch quyền chọn và hàng kỳ hạn
  grain exchange
  sở giao dịch mễ cốc
  Hong Kong Commodity Exchange
  giao dịch Hàng hóa Hồng Kông
  Hong Kong Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Hồng Kông
  indirect exchange
  giao dịch gián tiếp
  inland shipping exchange
  sở giao dịch vận tải đường sông
  International Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc tế
  justice of exchange
  giao dịch công bằng
  kerb exchange
  sở giao dịch chứng khoán "lề đường"
  kerb exchange
  sở giao dịch lề đường
  Liverpool cotton Exchange
  Sở giao dịch Bông vải Liverpool
  London commodity exchange
  Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn
  London Metal Exchange
  Sở giao dịch kim khí London
  London metal exchange
  Sở giao dịch Kim thuộc Luân Đôn
  London rubber exchange
  Sở giao dịch Cao su Luân Đôn
  London Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán London
  London wool exchange
  Sở giao dịch Len Luân Đôn
  Luxemburg Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Lúc-xăm-bua
  Luxemburg stock exchange
  sở giao dịch chứng khoán luxemburg
  marine Exchange
  Sở giao dịch Vận tải biển
  mercantile exchange
  sở giao dịch hàng hóa
  National Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc gia
  New York Cocoa Exchange
  Sở giao dịch Ca cao Nữu Ước
  New York Coffee and Sugar Exchange
  Sở giao dịch Đường ăn và Cà phê Nữu Ước
  New York Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Nữu Ước
  New York Cotton Exchange
  Sở giao dịch bông New York
  New York Cotton Exchange
  Sở giao dịch Bông vải Nữu Ước
  New York Curb Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước
  New York Curb Exchange
  Sở giao dịch lề đường New York
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch kỳ hạn New York
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch Kỳ hạn Nữu Ước
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch buôn bán New York
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch Thương mại Nữu Ước
  New York Produce Exchange
  Giao dịch Sản phẩm Nữu Ước
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán New York
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước
  New York Stock Exchange index
  Chỉ số sở giao dịch chứng khoán New York
  nominal exchange
  giao dịch trên danh nghĩa
  options exchange
  sở giao dịch các quyền chọn
  options exchange
  sở giao dịch quyền chọn
  produce exchange
  sở giao dịch hàng hóa (nông phẩm)
  produce exchange
  sở giao dịch hàng hóa (nông sản phẩm)
  produce exchange
  sở giao dịch nguyên liệu
  re-exchange
  tái giao dịch
  reciprocal exchange
  giao dịch qua lại
  recognized Investment Exchange
  sở giao dịch đầu tư (được công nhận) chính quy
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch (chứng khoán)
  seat on the exchange
  tư cách hội viên Sở giao dịch
  Securities and Exchange Commission
  ủy ban chứng khoán và giao dịch
  Securities and Exchange Commission
  ủy ban giao dịch chứng khoán
  Securities and Exchange Commission Rules
  quy chế của ủy ban chứng khoán và giao dịch
  securities exchange
  sở giao dịch chứng khoán
  shipping exchange
  sở giao dịch thuê tàu
  shipping exchange
  Sở giao dịch thuê tàu, Sở giao dịch vận tải hàng hóa
  shipping exchange
  sở giao dịch vận tải hàng hóa
  speculate on the stock exchange (to...)
  đầu cơ ở Sở giao dịch chứng khoán
  stock -exchange clearing house
  công ty thanh toán giao dịch chứng khoán
  stock -exchange holiday
  ngày nghỉ của sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange
  sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange
  sở giao dịch cổ phiếu
  stock exchange (the..)
  sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange (the..)
  sở giao dịch cổ phiếu
  stock exchange quotation
  yết giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange circles
  giới giao dịch chứng khoán
  stock-exchange committee
  ủy ban sở giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange committee
  ủy ban, Sở giao dịch Chứng khoán
  stock-exchange index
  chỉ số giao dịch (chứng khoán)
  Stock-exchange index
  Chỉ số Sở giao dịch (Chứng khoán)
  stock-exchange official list
  bảng giá chính thức của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange operator
  người giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange parlance
  Ngôn ngữ Sở giao dịch
  Stock-exchange parlance
  thuật ngữ, dụng ngữ dùng trong Sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange quotation
  sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange rules and regulations
  điều lệ sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange seat
  quyền hội viên sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở Sở giao dịch cổ phiếu
  stock-exchange securities
  chứng khoán của sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  Chứng khoán của Sở giao dịch cổ phiếu
  stock-exchange session
  cuộc, kỳ họp của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange session
  phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange share
  cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange transactions
  giao dịch chứng khoán
  Timber Exchange
  sở giao dịch Gỗ (Luân Đôn)
  Timber Exchange
  Sở giao dịch gỗ Luân Đôn
  Tokyo Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Tokyo
  transaction on exchange
  giao dịch trong sở giao dịch chứng khoán
  United Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán liên hợp
  hoa hồng hối đoái
  hối đoái
  adverse exchange
  hối đoái nghịch
  arbitrage of exchange
  ác-bít hối đoái
  arbitration of exchange
  quyết định hối đoái
  arbitration of exchange
  tài hoán hối đoái
  asset value theory (ofexchange rate)
  thuyết giá trị tài sản (xác định tỉ giá hối đoái)
  barter exchange
  hối đoái đổi hàng (không trả tiền mặt)
  black market exchange
  hối đoái chợ đen
  blocked exchange
  hối đoái bị phong tỏa
  blocked exchange
  hối đoái cấm
  commercial exchange
  giá hối đoái thương mại
  commission on international exchange
  ủy ban điều tra hối đoái Quốc Tế
  condition of exchange stability
  điều kiện ổn định hối đoái
  conventional par of exchange
  bình giá hối đoái quy ước
  cost, insurance, freight and exchange
  giá hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng phí hối đoái
  crawling-peg exchange rate system
  chế độ tỉ giá hối đoái cố định điều chỉnh dần
  cross exchange
  hối đoái chéo
  cross exchange
  hối đoái chéo (thông qua nước thứ ba)
  direct exchange
  hối đoái trực tiếp
  direct exchange (rate)
  tỉ giá hối đoái trực tiếp
  domestic exchange
  hối đoái trong nước
  equivalences of exchange
  bình giá hối đoái
  exchange adjustment
  sự điều chỉnh hối đoái
  exchange arbitrage
  đầu cơ hối đoái
  exchange bank
  ngân hàng hối đoái
  exchange broker
  người môi giới hối đoái
  exchange brokerage
  hoa hồng môi giới hối đoái
  exchange charges
  phí thủ tục hối đoái
  exchange clause
  điều khoản hối đoái
  exchange commission
  phí thủ tục hối đoái
  exchange contract
  hợp đồng hối đoái, đổi tiền
  exchange control
  sự kiểm soát hối đoái
  exchange control agency
  cục, sở (quản lý) hối đoái
  exchange department
  phóng hối đoái
  exchange department
  phòng hối đoái
  exchange dumping
  bán giá hối đoái
  exchange dumping
  sự bán phá giá hối đoái
  exchange equalization account
  tài khoản (quỹ) bình ổn hối đoái
  exchange equalization fund
  quỹ bình ổn hối đoái
  exchange exposure
  rủi ro hối đoái
  exchange fluctuations
  biến động tỷ giá hối đoái, hối suất
  exchange fund
  quỹ hối đoái
  exchange liquidity
  tính lỏng hối đoái
  exchange liquidity
  tính lưu động hối đoái
  exchange list
  bảng giá hối đoái
  exchange loss
  thua lỗ hối đoái
  exchange market
  thị trường hối đoái
  exchange movement
  sự biến động hối đoái
  exchange parity
  bình giá hối đoái
  exchange policy
  chính sách hối đoái
  exchange quotation
  giá biểu hối đoái
  exchange rate
  giá hối đoái
  exchange rate
  tỉ giá hối đoái
  exchange rate
  tỷ giá hối đoái
  exchange rate exposure
  sự dễ bị rủi ro về tỉ giá (hối đoái)
  exchange rate exposure
  sự dễ bị rủi ro về tỷ giá (hối đoái)
  exchange rate index
  giá hối đoái
  exchange restriction
  hạn chế hối đoái
  exchange restrictions
  hạn chế hối đoái
  exchange risk
  rủi ro hối đoái
  exchange settlement
  sự kết đoán hối đoái
  exchange settlement
  sự kết toán hối đoái
  exchange speculation
  đầu cơ hối đoái
  exchange stabilization fund
  quỹ bình chuẩn hối đoái
  export exchange
  hối đoái xuất khẩu
  exposure to exchange risk
  sự dễ bị rủi ro tổn thất hối đoái
  favourable exchange
  thuận sai hối đoái
  favourable exchange
  tỷ giá hối đoái thuận
  foreign exchange broker
  người đầu cơ hối đoái
  foreign exchange deal
  giao dịch hối đoái
  foreign exchange deal
  nghiệp vụ hối đoái
  foreign exchange department
  sở hối đoái
  foreign exchange market
  thị trường hối đoái
  foreign exchange operation
  giao dịch hối đoái
  foreign exchange operation
  nghiệp vụ hối đoái
  foreign exchange risk
  rủi ro hối đoái
  foreign exchange transaction
  giao dịch hối đoái
  foreign exchange transaction
  nghiệp vụ hối đoái
  forward exchange
  hối đoái kỳ hạn
  forward exchange rate
  tỷ giá (hối đoái) kỳ hạn
  free-exchange rate
  tỷ giá hối đoái tự do
  general equilibrium of exchange
  cân bằng hối đoái tổng quát
  gold exchange standard
  chế độ bản vị hối đoái vàng
  home exchange
  hối đoái trong nước
  index of exchange rates
  chỉ số giá hối đoái
  indirect exchange
  hối đoái gián tiếp
  indirect exchange
  tỷ giá (hối đoái) gián tiếp
  inland exchange
  hối đoái trong nước
  insurance against exchange risk
  bảo hiểm rủi ro hối đoái
  internal exchange
  hối đoái trong nước
  international exchange
  hối đoái quốc tế
  liberalization of exchange
  tự do hóa hối đoái
  money of exchange
  đồng tiền hối đoái
  net exchange position
  vị thế hối đoái ròng
  nominal exchange
  giá hối đoái không có thực
  nominal exchange
  hư giá hối đoái
  official par of exchange
  bình giá hối đoái chính thức
  optional forward exchange contract
  hợp đồng hối đoái kỳ hạn tùy chọn
  par exchange rate
  bình giá hối đoái
  par of exchange
  ngang giá hối đoái
  par rate of exchange
  ngang giá hối đoái
  par value of exchange
  bình giá hối đoái (giữa hai nước)
  par value of exchange
  định giá hối đoái
  profit on exchange
  tiền lời hối đoái
  psychological theory of exchange
  thuyết tâm lý hối đoái
  rate of exchange
  tỷ giá hối đoái
  real exchange rate
  tỉ giá hối đoái thực tế
  real exchange rate
  tỷ giá hối đoái thực tế
  secondary exchange market
  thị trường hối đoái cấp hai (thứ cấp)
  settlement of exchange
  sự thanh toán hối đoái
  sight exchange
  hối đoái trả ngay
  sight rate (ofexchange)
  tỷ giá hối đoái ngay
  silver exchange
  hối đoái bạc
  spot exchange
  hối đoái giao ngay
  supplemental exchange duty
  thuế hối đoái bổ sung
  the dance of the exchange rate
  vũ điệu của tỉ giá hối đoái
  the exchange rate
  tỉ giá hối đoái
  true exchange
  tỉ giá hối đoái thật
  two-exchange market system
  chế độ hai loại thị trường hối đoái
  unfavourable exchange
  thâm hụt hối đoái
  value of exchange
  giá trị hối đoái
  hối suất
  accounting exchange rate
  hối suất kế toán
  actual exchange rate
  hối suất thực tế
  average rate of exchange
  hối suất trung bình
  basic rate (ofexchange)
  hối suất cơ bản
  currency exchange rate development
  sự biến hóa hối suất
  current rate (ofexchange)
  hối suất trong ngày
  dual exchange rate
  hối suất hai giá
  dual exchange rate
  hối suất kép
  dual exchange rate
  hối suất song trùng
  effective exchange rate
  hối suất thực tế
  equilibrium rate of exchange
  hối suất cân bằng
  exchange adjustment
  điều chỉnh hối suất
  exchange alteration
  sự thay đổi hối suất
  exchange depreciation
  sự tuột giảm hối suất
  exchange fluctuations
  biến động tỷ giá hối đoái, hối suất
  exchange movement
  sự biến động hối suất
  exchange rate in black market
  hối suất chợ đen
  exchange rate index
  chỉ số hối suất
  exchange rate mechanism
  cơ chế hối suất
  exchange rate system
  chế độ hối suất
  flexible exchange rate
  hối suất mềm dẻo
  flexible exchange rate system
  chế độ hối suất mềm dẻo
  fluctuating exchange rate
  hối suất bất định
  fluctuation in exchange
  sự biến động hối suất
  free exchange rate
  hối suất tự do
  free market (exchange) rate
  hối suất ở thị trường tự do
  freely fluctuating exchange rate
  hối suất lao động tự do
  high exchange
  hối suất cao
  inflexible pegged exchange rate
  hối suất cố định cứng rắn
  interbank exchange rates
  hối suất giữa các ngân hàng
  managed floating exchange rate system
  chế độ hối suất thả nổi có quản lý
  market rate of exchange
  hối suất thị trường
  middle rate of exchange
  hối suất trung gian
  movable exchange rate
  hối suất có thể biến đổi
  movable exchange rate
  hối suất di động
  movable exchange rate
  hối suất động
  multiple exchange rate
  hối suất đa nguyên
  nominal rate (ofexchange)
  hối suất danh nghĩa
  official exchange rate
  hối suất chính thức
  operational exchange rate
  hối suất nghiệp vụ
  operational exchange rate
  hối suất thực tế
  par exchange rate
  hối suất cố định
  parallel rate (ofexchange)
  hối suất song song
  pegged exchange rate
  hối suất chốt
  pegged exchange rate
  hối suất cố định
  plural exchange rate
  hối suất phức tạp
  preemptive exchange rate
  hối suất ưu đãi
  preferential exchange rate
  hối suất ưu đãi
  preferential exchange rate for tourist
  hối suất du lịch ưu đãi
  real exchange rate
  hối suất thực tế
  realignment of exchange rates
  điều chỉnh hối suất
  recognized rate of exchange
  hối suất được chấp nhận
  sight rate (ofexchange)
  hối suất trả ngay
  single exchange rate
  hối suất đơn nhất
  single-rate system of exchange control
  chế độ hối suất đơn nhất về quản lý ngoại hối
  spot exchange rate
  hối suất ngoại hối tiền mặt
  stable exchange rate
  hối suất ổn định
  support the exchange rate
  duy trì hối suất
  trade-weighted exchange rate
  hối suất (được) sửa đúng theo những số liệu mậu dịch
  trade-weighted exchange rate
  hối suất sửa đúng theo những số liệu mậu dịch
  two-tier exchange rate
  hối suất hai giá
  two-tier exchange rate
  hối suất song trùng
  unified foreign exchange rate
  hối suất thống nhất
  unofficial rate (ofexchange)
  hối suất không chính thức
  unstable exchange rate
  hối suất không ổn định
  ngoại hối
  advanced settlement of export exchange
  sự nộp trước ngoại hối xuất khẩu
  application for selling exchange
  sự xin bán ngoại hối
  available reserves of foreign exchange
  dự trữ ngoại hối khả dụng
  balance of exchange
  số dư ngoại hối
  control of exchange
  quản lý ngoại hối
  credit in foreign exchange
  tín dụng ngoại hối
  dark exchange
  ngoại hối chợ đen
  decontrol of foreign exchange (to...)
  bãi bỏ kiểm soát ngoại hối
  depletion of foreign exchange reserves
  sự khô kiệt dự trữ ngoại hối
  dollar exchange
  ngoại hối đô-la
  dual exchange market
  thị trường ngoại hối kép
  earnings in foreign exchange
  thu nhập ngoại hối
  excessive foreign exchange reserves
  dự trữ ngoại hối quá nhiều
  exchange arbitrage
  buôn bán ngoại hối
  exchange bank
  ngân hàng ngoại hối
  exchange broker
  người môi giới ngoại hối
  exchange clearing agreement
  hiệp định kết toán ngoại hối
  exchange clearing system
  chê độ kết toán ngoại hối
  exchange clearing system
  chế độ kết toán ngoại hối
  exchange control commission
  ủy ban quản ký ngoại hối
  exchange deal
  giao dịch ngoại hối
  exchange earnings
  thu nhập ngoại hối
  exchange equalization fund
  quỹ bình chuẩn ngoại hối
  exchange equalization fund
  qũy bình chuẩn ngoại hối
  exchange forward contract
  hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
  exchange fund
  quỹ ngoại hối
  exchange intervention
  sự can thiệp (vào việc mua bán) ngoại hối
  exchange intervention
  sự can thiệp (vào việc mua bán) ngoại hối (của nhà nước)
  exchange jobber
  người buôn bán bán ngoại hối
  exchange jobber
  người kinh doanh ngoại hối
  exchange market
  thị trường ngoại hối
  exchange position
  tình trạng dự trữ ngoại hối
  exchange position
  vị thế ngoại hối
  exchange premium
  tăng ngạch ngoại hối
  exchange quota
  hạn ngạch ngoại hối
  exchange quota system
  chế độ định nghạch ngoại hối
  exchange quota system
  chế độ hạn ngạch ngoại hối
  exchange reserves
  dự trữ ngoại hối
  exchange restrictions
  hạn chế ngoại hối
  exchange risk insurance
  bảo hiểm rủi ro ngoại hối
  exchange speculation
  đầu cơ ngoại hối
  exchange stabilization fund
  quỹ ổn định ngoại hối
  exchange supplementary duty
  thuế ngoại hối bổ sung
  exchange surrender certificate
  giấy chứng chuyển di ngoại hối
  exchange surrender certificate
  giấy chứng di chuyển ngoại hối
  exchange surrender certificate
  giấy chứng nộp bán ngoại hối
  exchange tax
  thuế ngoại hối
  exchange transactions
  giao dịch ngoại hối
  exchange transfer risk
  rủi ro di chuyển ngoại hối
  exchange ware
  chiến tranh ngoại hối
  fluctuation of foreign exchange
  sự biến động ngoại hối
  foreign exchange
  việc buôn bán ngoại hối
  foreign exchange assets
  tài sản ngoại hối
  foreign exchange bank
  ngân hàng ngoại hối
  foreign exchange broker
  người môi giới ngoại hối
  foreign exchange budget
  ngân sách ngoại hối
  foreign exchange certificate
  giấy chứng ngoại hối
  foreign exchange cleaning
  thanh toán ngoại hối
  foreign Exchange Commission
  ủy ban Ngoại hối Liên bang (Mỹ)
  foreign exchange concentration
  chế độ tập trung ngoại hối
  foreign exchange contract
  hợp đồng ngoại hối
  foreign exchange cushion
  nệm ngoại hối
  foreign exchange earnings
  thu nhập ngoại hối
  foreign exchange earnings
  tiền lãi ngoại hối
  foreign exchange equalization account
  tài khoản bình ổn ngoại hối
  foreign exchange fluctuation
  sự biến động ngoại hối
  foreign exchange fluctuation insurance
  bảo hiểm biến động ngoại hối
  foreign exchange free market
  thị trường ngoại hối tự do
  foreign exchange fund
  quỹ ngoại hối
  foreign exchange futures
  hàng hóa giao sau kỳ hạn ngoại hối
  foreign exchange instrument
  phiếu khoán ngoại hối
  foreign exchange licence
  giấy phép ngoại hối
  foreign exchange market
  thị trường ngoại hối
  foreign exchange monopoly
  độc quyền ngoại hối
  foreign exchange office
  phòng mua bán ngoại hối
  foreign exchange office
  phòng thu đổi ngoại hối
  foreign exchange quotation
  bảng giá ngoại hối
  foreign exchange rate
  tỷ giá ngoại hối
  foreign exchange regulations
  điều lệ quản lý ngoại hối
  foreign exchange reserve
  dự trữ ngoại hối
  foreign exchange reserves
  dự trữ ngoại hối
  foreign exchange retaining system
  chế độ giữ lại ngoại hối
  foreign exchange risk
  rủi ro ngoại hối
  foreign exchange warfare
  chiến tranh ngoại hối
  forward exchange
  ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange bought
  ngoại hối kỳ hạn mua vào
  forward exchange contract
  hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange intervention
  sự can thiệp ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange market
  thị trường ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange quotation
  giá ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange rate
  tỷ giá ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange sale
  bán ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange sale
  sự bán ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange sold
  ngoại hối kỳ hạn bán ra
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối giao sau
  forward exchange transaction
  giao dịch ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange transactions
  buôn bán ngoại hối kỳ hạn
  free foreign exchange
  ngoại hối tự do
  import exchange
  ngoại hối nhập khẩu
  London foreign exchange market
  thị trường ngoại hối Luân Đôn
  loss on exchange
  tổn thất ngoại hối
  management of foreign exchange
  quản lý ngoại hối
  mint par of exchange
  bình giá ngoại hối
  net exchange position
  tình trạng dự trữ ngoại hối ròng
  official foreign exchange holdings
  tài sản ngoại hối (chính thức) của Nhà nước
  official foreign exchange market
  thị trường ngoại hối chính thức
  option exchange contract
  hợp đồng ngoại hối có quyền chọn
  option exchange contract
  hợp đồng ngoại hối lựa chọn
  par exchange rate
  bình giá ngoại hối
  position of exchange
  vị thế ngoại hối
  promotion of exchange stability
  xúc tiến ổn định ngoại hối
  rationing of exchange
  sự bán cung cấp ngoại hối
  sales application for foreign exchange
  đơn xin bán ngoại hối
  self-provided foreign exchange
  ngoại hối dự bị
  self-provided foreign exchange
  ngoại hối tự dự bị
  settlement of exchange
  sự chuyển giao ngoại hối
  single-rate system of exchange control
  chế độ hối suất đơn nhất về quản lý ngoại hối
  specialized foreign exchange bank
  ngân hàng ngoại hối chuyên nghiệp
  speculation on foreign exchange
  đầu cơ ngoại hối
  spot exchange
  ngoại hối tiền mặt
  spot exchange rate
  hối suất ngoại hối tiền mặt
  square exchange position
  tình trạng ngoại hối cân bằng
  square exchange position
  vị thế ngoại hối cân bằng
  table of foreign exchange quotations
  bảng yết giá tỉ giá ngoại hối
  unstable exchange market
  thị trường ngoại hối không ổn định
  ngoại tệ
  arbitrage of exchange
  buôn bán ngoại tệ
  automatic foreign exchange allocation
  sự phân phối ngoại tệ tự động
  exchange budget
  ngân sách ngoại tệ
  exchange control
  quản lý ngoại tệ
  exchange cost
  phí tổn đổi ngoại tệ
  exchange cover
  dự trữ ngoại tệ
  exchange cover
  tiền bảo đảm bằng ngoại tệ
  exchange discount
  tiền các đổi ngoại tệ
  exchange freedom
  sự tự do đổi ngoại tệ
  exchange office
  phòng thu đổi ngoại tệ
  exchange position
  số dự trữ tiền mặt bằng ngoại tệ của ngân hàng
  exchange position
  số ngoại tệ nắm giữ
  exchange restriction
  hạn chế ngoại tệ
  exchange restrictions
  hạn chế ngoại tệ
  foreign currency exchange
  việc đổi ngoại tệ
  foreign exchange
  việc đổi ngoại tệ
  foreign exchange (forex)
  việc buôn bán ngoại tệ
  foreign exchange certificate
  giấy chứng đổi ngoại tệ
  foreign exchange office
  phòng thu đổi ngoại tệ
  foreign exchange transfer
  sự chuyển ngoại tệ
  gold and foreign exchange reserves
  dự trữ vàng và ngoại tệ
  official exchange market
  thị trường ngoại tệ chính thức (của Nhà nước)
  outflow of foreign exchange
  sự chảy ngoại tệ ra nước ngoài
  sở giao dịch
  American Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Mỹ
  Baltic Exchange
  sở giao dịch ban tích
  central exchange
  sở giao dịch trung tâm
  commodity exchange
  sở giao dịch hàng hóa
  Commodity Exchange of New York
  Sở Giao dịch Hàng hóa Nữu Ước (thành lập năm 1933)
  corn exchange (CornExchange)
  sở giao dịch mễ cốc (Sở Giao dịch Mễ cốc)
  cotton exchange
  sở giao dịch bông
  European Options Exchange
  Sở giao dịch Quyền chọn Châu Âu
  exchange acquisition
  sự mua số lượng lớn cổ phiếu tại Sở giao dịch
  exchange customs
  quán lệ của Sở giao dịch chứng khoán
  exchange list
  thông báo chính thức của Sở giao dịch
  exchange membership
  tư cách thành viên của Sở giao dịch
  exchange price
  giá của Sở giao dịch
  exchange quotation
  giá yết của Sở giao dịch
  Futures and Options Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa kỳ hạn và Quyền chọn (mua bán)
  futures any options exchange
  sở giao dịch quyền chọn và hàng kỳ hạn
  grain exchange
  sở giao dịch mễ cốc
  Hong Kong Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Hồng Kông
  inland shipping exchange
  sở giao dịch vận tải đường sông
  International Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc tế
  kerb exchange
  sở giao dịch chứng khoán "lề đường"
  kerb exchange
  sở giao dịch lề đường
  Liverpool cotton Exchange
  Sở giao dịch Bông vải Liverpool
  London commodity exchange
  Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn
  London Metal Exchange
  Sở giao dịch kim khí London
  London metal exchange
  Sở giao dịch Kim thuộc Luân Đôn
  London rubber exchange
  Sở giao dịch Cao su Luân Đôn
  London Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán London
  London wool exchange
  Sở giao dịch Len Luân Đôn
  Luxemburg Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Lúc-xăm-bua
  Luxemburg stock exchange
  sở giao dịch chứng khoán luxemburg
  marine Exchange
  Sở giao dịch Vận tải biển
  mercantile exchange
  sở giao dịch hàng hóa
  National Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc gia
  New York Cocoa Exchange
  Sở giao dịch Ca cao Nữu Ước
  New York Coffee and Sugar Exchange
  Sở giao dịch Đường ăn và Cà phê Nữu Ước
  New York Commodity Exchange
  Sở giao dịch Hàng hóa Nữu Ước
  New York Cotton Exchange
  Sở giao dịch bông New York
  New York Cotton Exchange
  Sở giao dịch Bông vải Nữu Ước
  New York Curb Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước
  New York Curb Exchange
  Sở giao dịch lề đường New York
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch kỳ hạn New York
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch Kỳ hạn Nữu Ước
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch buôn bán New York
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch Thương mại Nữu Ước
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán New York
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước
  New York Stock Exchange index
  Chỉ số sở giao dịch chứng khoán New York
  options exchange
  sở giao dịch các quyền chọn
  options exchange
  sở giao dịch quyền chọn
  produce exchange
  sở giao dịch hàng hóa (nông phẩm)
  produce exchange
  sở giao dịch hàng hóa (nông sản phẩm)
  produce exchange
  sở giao dịch nguyên liệu
  recognized Investment Exchange
  sở giao dịch đầu tư (được công nhận) chính quy
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch (chứng khoán)
  seat on the exchange
  tư cách hội viên Sở giao dịch
  securities exchange
  sở giao dịch chứng khoán
  shipping exchange
  sở giao dịch thuê tàu
  shipping exchange
  Sở giao dịch thuê tàu, Sở giao dịch vận tải hàng hóa
  shipping exchange
  sở giao dịch vận tải hàng hóa
  speculate on the stock exchange (to...)
  đầu cơ ở Sở giao dịch chứng khoán
  stock -exchange holiday
  ngày nghỉ của sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange
  sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange
  sở giao dịch cổ phiếu
  stock exchange (the..)
  sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange (the..)
  sở giao dịch cổ phiếu
  stock exchange quotation
  yết giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange committee
  ủy ban sở giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange committee
  ủy ban, Sở giao dịch Chứng khoán
  stock-exchange index
  chỉ số giao dịch (chứng khoán)
  Stock-exchange index
  Chỉ số Sở giao dịch (Chứng khoán)
  stock-exchange official list
  bảng giá chính thức của sở giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange parlance
  Ngôn ngữ Sở giao dịch
  Stock-exchange parlance
  thuật ngữ, dụng ngữ dùng trong Sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange quotation
  sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange rules and regulations
  điều lệ sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange seat
  quyền hội viên sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở Sở giao dịch cổ phiếu
  stock-exchange securities
  chứng khoán của sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  Chứng khoán của Sở giao dịch cổ phiếu
  stock-exchange session
  cuộc, kỳ họp của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange session
  phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange share
  cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán
  Timber Exchange
  sở giao dịch Gỗ (Luân Đôn)
  Timber Exchange
  Sở giao dịch gỗ Luân Đôn
  Tokyo Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Tokyo
  transaction on exchange
  giao dịch trong sở giao dịch chứng khoán
  United Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán liên hợp
  sự giao dịch
  sự trao đổi
  adverse exchange
  sự trao đổi bất lợi
  book exchange
  sự trao đổi sách
  economic exchange
  sự trao đổi kinh tế
  equivalences of exchange
  sự trao đổi ngang giá
  exchange and barter
  sự trao đổi (hàng hóa)
  exchange documents
  sự trao đổi tài liệu
  exchange of commodities
  sự trao đổi hàng hóa
  exchange of contracts
  sự trao đổi hợp đồng
  exchange of documents
  sự trao đổi tài liệu
  exchange of equal values
  sự trao đổi những giá trị ngang nhau
  exchange of information
  sự trao đổi thông tin
  exchange of letters
  sự trao đổi thư từ, thư tín
  exchange of reinsurance
  sự trao đổi tái bảo hiểm
  exchange of securities
  sự trao đổi chứng khoán
  exchange of shares
  sự trao đổi cổ phần (của công ty hợp nhất)
  exchange of unequal values
  sự trao đổi những giá trị không ngang nhau
  heat exchange
  sự trao đổi nhiệt
  ion exchange
  sự trao đổi ion
  labour exchange
  sự trao đổi sức lao động
  sugar exchange
  sự trao đổi đường
  unequal exchange
  sự trao đổi không ngang giá
  tổng đài (điện thoại)
  trao đổi
  adverse exchange
  sự trao đổi bất lợi
  agreement on the exchange of goods
  hiệp định trao đổi hàng hóa
  anion exchange process
  quá trình trao đổi anion
  anion-exchange substance
  chất trao đổi anion
  base exchange method
  phương pháp trao đổi
  base-exchange substance
  chất trao đổi cation-cationit
  book exchange
  sự trao đổi sách
  economic exchange
  sự trao đổi kinh tế
  equation of exchange
  phương trình trao đổi
  equivalences of exchange
  sự trao đổi ngang giá
  even exchange
  trao đổi công bằng
  exchange and barter
  sự trao đổi (hàng hóa)
  exchange cheque
  chi phiếu trao đổi
  exchange chromatography
  sắc ký trao đổi
  exchange documents
  sự trao đổi tài liệu
  exchange economy
  nền kinh tế trao đổi
  exchange economy
  nền kinh tế trao đổi (hàng hóa)
  exchange economy
  nền kinh tế trao đổi hàng hóa
  exchange letters
  trao đổi thư tín
  exchange letters (to...)
  trao đổi thư tín
  exchange of commodities
  sự trao đổi hàng hóa
  exchange of contracts
  sự trao đổi hợp đồng
  exchange of contracts
  trao đổi hợp đồng
  exchange of documents
  sự trao đổi tài liệu
  exchange of equal values
  sự trao đổi những giá trị ngang nhau
  exchange of equal values
  trao đổi ngang giá
  exchange of information
  sự trao đổi thông tin
  exchange of letters
  sự trao đổi thư từ, thư tín
  exchange of reinsurance
  sự trao đổi tái bảo hiểm
  exchange of securities
  sự trao đổi chứng khoán
  exchange of shares
  sự trao đổi cổ phần (của công ty hợp nhất)
  exchange of shares
  trao đổi cổ phiếu
  exchange of unequal values
  sự trao đổi những giá trị không ngang nhau
  exchange of unequal values
  trao đổi không ngang giá
  exchange order
  phiếu trao đổi
  exchange system
  chế độ trao đổi
  exchange value
  giá trị trao đổi
  exchange value of labour power
  giá trị trao đổi sức lao động
  function of exchange
  chức năng trao đổi (của tiền tệ)
  heat exchange
  sự trao đổi nhiệt
  inequitable exchange
  trao đổi không ngang giá
  ion exchange
  sự trao đổi ion
  labour exchange
  sự trao đổi sức lao động
  material exchange
  trao đổi vật tư
  medium of exchange
  phương tiện trao đổi
  money of exchange
  đồng tiền trao đổi
  rate of heat exchange
  tốc độ trao đổi nhiệt
  re-exchange
  trao đổi lại
  reciprocal exchange
  trao đổi hỗ huệ
  share exchange
  trao đổi cổ phần
  sugar exchange
  sự trao đổi đường
  technical exchange
  giao lưu, trao đổi kỹ thuật
  Travel Industry Disabled Exchange
  tổ chức trao đổi người thương tật trong kỹ nghệ du hành
  unequal exchange
  sự trao đổi không ngang giá
  unequal exchange
  trao đổi không ngang giá
  US stock exchange
  giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
  use value and exchange value
  giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
  use value and exchange value
  giá trị sử dụng và giá trị trao đổi (của hàng hóa)
  value in exchange
  giá trị giao hoán, trao đổi, hoán đổi
  tỷ giá hối đoái
  exchange fluctuations
  biến động tỷ giá hối đoái, hối suất
  exchange rate exposure
  sự dễ bị rủi ro về tỷ giá (hối đoái)
  favourable exchange
  tỷ giá hối đoái thuận
  forward exchange rate
  tỷ giá (hối đoái) kỳ hạn
  free-exchange rate
  tỷ giá hối đoái tự do
  indirect exchange
  tỷ giá (hối đoái) gián tiếp
  real exchange rate
  tỷ giá hối đoái thực tế
  sight rate (ofexchange)
  tỷ giá hối đoái ngay
  việc đổi ngoại tệ
  việc đổi tiền

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Trade, barter, switch, change, interchange, reciprocate,return, Colloq swap or swop: We exchange gifts every Christmas.
  N.
  Trade, barter, change, traffic, commerce, dealing,truck, transfer, interchange, reciprocity, reciprocation,switch, quid pro quo, tit for tat, Colloq swap or swop: Anexchange of prisoners was negotiated. What can I do for you inexchange? 3 altercation, argument, quarrel, disagreement,unpleasantness: We had a brief exchange, then he struck me.
  Market, stock market, Stock Exchange, securities exchange, theMarket, the Board, the Big Board, the Exchange, the Bourse, WallStreet, US the Street: The exchange reported little activity inanticipation of the finance minister's speech.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The act or an instance of giving one thing andreceiving another in its place.
  A the giving of money for itsequivalent in the money of the same or another country. b thefee or percentage charged for this.
  The central telephoneoffice of a district, where connections are effected.
  A placewhere merchants, bankers, etc. gather to transact business.
  Aan office where certain information is given or a serviceprovided, usu. involving two parties. b an employment office.6 a system of settling debts between persons (esp. in differentcountries) without the use of money, by bills of exchange (seeBILL(1)).
  A a short conversation, esp. a disagreement orquarrel. b a sequence of letters between correspondents.
  Chess the capture of an important piece (esp. a rook) by oneplayer at the loss of a minor piece to the opposing player.
  (attrib.) forming part of an exchange, e.g. of personnel betweeninstitutions (an exchange student).
  V.
  Tr. (often foll. byfor) give or receive (one thing) in place of another.
  Tr.give and receive as equivalents (e.g. things or people, blows,information, etc.); give one and receive another of.
  Intr.(often foll. by with) make an exchange.
  Exchangeable adj.exchangeability n. exchanger n. [ME f. OF eschangier f. Rmc(as EX-(1), CHANGE)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X