• (đổi hướng từ Trooped)
  /tru:p/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều troops

  Đoàn, lũ, đàn, đám, bọn, toán
  a troop of children
  một lũ trẻ con
  Đội hướng đạo sinh ở địa phương
  (quân sự) phân đội (đơn vị xe bọc thép, pháo binh, kỵ binh)
  ( số nhiều) quân đội; lính
  three thousand troops
  ba nghìn quân
  (từ cổ,nghĩa cổ) gánh (hát...)

  Nội động từ

  Xúm lại, lũ lượt kéo đến; đi từng đàn từng lũ
  the children trooped round him
  trẻ con kéo đến xúm lại quanh anh ta

  Ngoại động từ

  (quân sự) phân thành phân đội kỵ binh

  Cấu trúc từ

  to troop off (away)
  lũ lượt kéo đi
  to troop together
  tập trung đông
  to troop up
  lũ lượt kéo đến
  trooping the colour
  lễ mang cờ của trung đoàn diễu qua hàng quân (đặc biệt là vào dịp sinh nhật của vua hay hoàng hậu)

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X