• Thông dụng

  Động từ
  giăng
  giăng

  Phó từ

  Not any
  nghe lõm câu được câu chăng
  to overhear one sentence and not the other, to overhear every other sentence

  Từ đệm

  Surely; isn't it, is it, doesn't it, does it..
  chậm rồi chăng
  is it late, surely
  việc ấy nên chăng
  we should do that, shoudn't we?
  Nước non một gánh chung tình Nhớ ai ai nhớ mình chăng ai
  the whole land is pervaded with our constant love, I think of him, and he does of me, doesn't he?
  However, if any, if at all
  khó khăn đến mấy chăng nữa cũng không ngại
  however difficult it may be, we will not flinch
  Tổ quốc ta đẹp lắm Đẹp hơn chăng lòng yêu nước của chúng ta
  How beautiful our fatherland is! More beautiful, if at all, is only our love for it!
  được chăng hay chớ gặp chăng hay chớ
  perfunctory, casual
  bỏ lối làm việc được chăng hay chớ
  ��no perfunctory style of work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X