• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  access hole
  clearance hole
  outlet
  lỗ thông khí ra
  gas outlet port
  port
  lỗ thông hơi nước
  steam port
  lỗ thông khí ra
  gas outlet port
  mặt cắt lỗ thông (động 2 kỳ)
  port area
  scuttle
  lỗ thông hơi
  air scuttle
  lỗ thông hơi
  air-scuttle
  socket outlet
  through hole
  vent

  Giải thích VN: Các lỗ hở được thiết kế cho phép không khí, nước hay áp suất đi vào hay thoát ra từ một khoảng trống bị hạn chế, như trong một hệ hay xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: Any opening designed to allow air, water, or pressure to enter or escape from a confined space, as in a building or mechanical system.

  lỗ thông dưới nền
  ground vent
  lồ thông gió
  vent hole
  lỗ thông gió
  air vent
  lỗ thông gió
  draft vent
  lỗ thông hơi
  air vent
  lỗ thông hơi
  vent hole
  lỗ thông hơi thùng chứa
  tank vent
  lỗ thông hơi trên nóc
  ridge vent
  lỗ thông khí
  air vent
  lỗ thông khí
  gas vent
  lỗ thông khí
  vent hole
  lỗ thông nhóm
  group vent
  lỗ thông ống góp
  header vent
  lỗ thông xuyên ngang
  cross vent
  miệng lỗ thông gió
  vent face
  van lỗ thông hơi
  air vent valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X