• Revision as of 06:17, ngày 16 tháng 11 năm 2007 by 127.0.0.1 (Thảo luận)
  (khác) ← Bản trước | xem bản hiện nay (khác) | Bản sau → (khác)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử
  arbitration of exchange
  sự quyết định giá hối đoái

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phân xử
  bus arbitration
  sự phân xử bus

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phân xử

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cơ quan trọng tài
  State arbitration body
  Cơ quan trọng tài Nhà nước
  sự giám định

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phân xử
  sự trọng tài
  compulsory arbitration
  sự trọng tài cưỡng chế
  trọng tài
  ad hoc arbitration
  trọng tài đặc biệt
  ad hoc arbitration
  trọng tài đặc nhiệm
  ad hoc arbitration committee
  hội đồng trọng tài đặc biệt
  American Arbitration Association
  Hiệp hội Trọng tài Thương mại Mỹ
  appear before arbitration (to...)
  ra trước tòa án trọng tài
  application for arbitration
  đơn yêu cầu trọng tài
  arbitration agreement
  thỏa thuận trọng tài
  arbitration award
  phán quyết trọng tài
  arbitration clause
  điều khoản trọng tài
  arbitration committee
  hội đồng trọng tài
  arbitration court
  tòa án trọng tài
  arbitration expenses
  chi phí trọng tài
  arbitration proceedings
  quá trình trọng tài
  arbitration ruling
  quyết định trọng tài
  board of arbitration
  ban trọng tài
  Central Arbitration Committee
  ủy ban Trọng tài Trung ương (thành lập năm 1975)
  code of arbitration
  quy chế trọng tài
  commercial arbitration
  trọng tài thương mại
  compulsory arbitration
  sự trọng tài cưỡng chế
  court of arbitration
  tòa án trọng tài (về thương mại)
  decision by arbitration
  sự quyết định của trọng tài
  expense on arbitration
  chi phí trọng tài
  foreign trade arbitration
  trọng tài ngoại thương
  Foreign Trade Arbitration Commission
  ủy ban Trọng tài Ngoại thương
  Independent Arbitration Panel
  tiểu tổ trọng tài độc lập
  industrial arbitration
  trọng tài chủ thợ
  judicial arbitration
  trọng tài pháp viện
  judicial arbitration
  trọng tài tòa án
  labour arbitration
  trọng tài lao động
  London Court of Arbitration
  Tòa án Trọng tài Luân Đôn
  mandatory arbitration
  trọng tại cưỡng chế
  marine arbitration commission
  hội đồng trọng tài hàng hải
  maritime arbitration commission
  hội đồng trọng tài hàng hải
  model Set of Arbitration Rules
  quy tắc trọng tài
  Permanent Court of Arbitration
  Tòa án trọng tài Quốc tế Thường trực
  Permanent Court of Arbitration
  Tòa án Trọng tài Quốc tế Thường trực (Hague)
  price arbitration
  trọng tài giá
  procedure of arbitration
  thủ tục trọng tài
  procedure of arbitration
  trình tự trọng tài
  Protocol on Arbitration
  nghị định thư về Điều khoản trọng tài
  protocol on Arbitration (Geneva, 1923)
  Nghị định thư về điều khoản trọng tài (Giơnevơ, 1923)
  request for arbitration
  xin trọng tài
  settlement by arbitration
  sự giải quyết (tranh chấp) bằng phương thức trọng tài
  standard arbitration clause
  điều khoản trọng tài tiêu chuẩn
  submit plans arbitration
  đệ trình lên trọng tài
  submit plans arbitration (to)
  đệ trình lên trọng tài
  UNCITRAL Arbitration Rules
  quy tắc trọng tài UNCITRAL
  voluntary arbitration
  trọng tài tùy ý
  xét định

  Nguồn khác

  Oxford

  N.

  The settlement of a dispute by an arbitrator. [ME f. OF f.L arbitratio -onis (as ARBITER, -ATION)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X