• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  -
  Xem [[xét kỹ, kiểm tra, thanh tra]]
  +
  ===== Xét kỹ, kiểm tra, thanh tra =====
  =====(quân sự) duyệt (quân đội)=====
  =====(quân sự) duyệt (quân đội)=====

  17:30, ngày 11 tháng 4 năm 2011

  /in'spekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xét kỹ, kiểm tra, thanh tra
  (quân sự) duyệt (quân đội)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểm tra, quan sát

  Cơ - Điện tử

  (v) kiểm tra, thanh tra, xem xét

  Xây dựng

  kiểm sát
  giám sát (thi công)

  Kỹ thuật chung

  kiểm soát
  kiểm tra
  kiểm tra, thanh tra

  Giải thích EN: To examine a machine, system, device, material, and so on for defects or abnormal conditions, or to assure that proper procedures are followed. Thus, inspector, inspection.

  Giải thích VN: Kiểm tra một máy, một hệ thống, thiết bị, vật liệu, v.v nhằm phát hiện các sai sót hay tình trạng bất thường, hay để bảo đảm các thủ tục được tiến hành một cách thích đáng. Do đó, inspector, inspection.

  điều tra
  quan sát
  thanh tra

  Kinh tế

  theo dõi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X