• (đổi hướng từ Tuned)
  /tun , tyun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điệu (hát...), giai điệu
  Sự đúng điệu; sự hoà âm
  to sing in tune
  hát đúng
  to sing out of tune
  hát sai, hát lạc điệu
  Sự lên dây đàn (cho đúng)
  (nghĩa bóng) sự hoà hợp, sự hoà thuận
  to be in tune with somebody
  hợp với ai, hoà thuận với ai
  Sự cao hứng, sự hứng thú
  I am not in tune for a talk this evening
  tôi không thấy hứng thú với cuộc nói chuyện tối nay
  to change one's tune; to sing another tune
  (nghĩa bóng) đổi giọng, đổi thái độ
  to the tune of five million
  với số tiền là năm triệu
  to the tune of something
  sử dụng âm điệu của cái gì
  (thông tục) với tổng số của cái gì (nhất là đáng kể)

  Ngoại động từ

  (âm nhạc) lên dây, so dây (đàn)
  (nghĩa bóng) làm cho hoà hợp, làm cho phù hợp, làm cho ăn giọng, làm cho ăn khớp
  You'll have to tune your theories to the new conditions of life
  Anh phải làm cho những lý thuyết của anh phù hợp với những điều kiện mới của cuộc sống
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) điều chỉnh (máy...)

  Nội động từ

  ( + with) hoà hợp với, hoà nhịp với, ăn giọng với, ăn khớp với (đen & bóng)
  Chỉnh nhạc cụ
  to tune in
  điều chỉnh làn sóng (truyền thanh)
  to tune in to Pekin
  bắt đài Bắc kinh
  to tune up
  lên dây, so dây (dàn nhạc)
  Bắt đầu chơi (nhạc); bắt đầu hát
  (đùa cợt) bắt đầu nhé (trẻ con...)
  tune somebody in to something
  nắm bắt được (ý nghĩ, cảm xúc.. của người khác)
  tune (something) up
  so dây (nhạc cụ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự điều chỉnh (máy), sự điều hưởng, điều chỉnh, điều hưởng

  Cơ - Điện tử

  Sự điều chỉnh, âm điệu, (v) điều chỉnh

  Toán & tin

  chỉnh
  fine-tune
  tinh chỉnh
  vặn (núm chỉnh)

  Vật lý

  làm cộng hưởng

  Kỹ thuật chung

  chỉnh dẫn
  điều chỉnh
  tune up
  điều chỉnh (động cơ)
  điều hưởng
  off-tune frequency
  tần số khử điều hưởng
  âm điệu
  sự điều hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X