• (đổi hướng từ Collisionless)
  /kə'liʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đụng, sự va
  the two cars had a slight collision
  hai chiếc ô tô va nhẹ vào nhau
  Sự va chạm, sự xung đột
  to came into collision with
  va chạm với, xung đột với

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự va chạm
  double collision
  va chạm kép


  Cơ khí & công trình

  cộng tuyến
  đồng thẳng

  Xây dựng

  sự chạm nhau

  Kỹ thuật chung

  đụng
  sự va chạm
  aerial collision
  sự va chạm trên không
  billiard ball collision
  sự va chạm kiểu bi-a
  bumping collision
  sự va chạm đàn hồi
  bus collision
  sự va chạm sự
  call collision
  sự va chạm cuộc gọi
  electron collision
  sự va chạm điện tử
  electron collision
  sự va chạm electron
  particle collision
  sự va chạm của hạt
  primary collision
  sự va chạm mạch
  rear end collision
  sự va chạm phía sau
  side collision
  sự va chạm phía bên
  side-on collision
  sự va chạm ngang
  sự va đập
  sự xung đột
  bus collision
  sự xung đột bus
  call collision
  sự xung đột cuộc gọi
  va

  Kinh tế

  đâm va (tàu xe....)
  sự câu kết
  sự va chạm
  collision between sea-going vessels
  sự va chạm giữa các tàu biển
  thông đồng
  collision oligopoly
  độc quyền thông đồng

  Địa chất

  sự va chạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X