• (đổi hướng từ Loafed)
  /louf/

  Thông dụng

  Số nhiều: loaves

  Danh từ

  Ổ bánh mì
  Cối đường (khối đường hình nón)
  Bắp cuộn (khối lá cuộn tròn chặt lại của cải bắp hay rau diếp)
  (từ lóng) cái đầu
  half a loaf is better than no bread
  có ít còn hơn không
  loaves and fishes
  bổng lộc
  to use one's loaf
  vận dụng sự hiểu biết lẽ phải của mình

  Nội động từ

  Cuộn thành bắp (cải bắp hay rau diếp...)

  Danh từ

  Sự đi chơi rong; sự lười nhác
  to be on the loaf
  đi chơi rong

  Động từ

  Đi tha thẩn, chơi rong; lười nhác

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bánh mì thịt
  baked loaf
  bánh mì thịt nướng
  cheese and meat loaf
  bánh mì thịt và fomat
  chicken loaf
  bánh mì thịt gà
  garden vegetable meat loaf
  bánh mì thịt và rau
  jellied tongue loaf
  bánh mì thịt lưỡi lợn
  meat cheese loaf
  bánh mì thịt và fomat
  mushroom meats loaf
  bánh mì thịt và nấm
  pickle loaf
  bánh mì thịt trong nước sốt
  pork luncheon loaf
  bánh mì thịt lợn điểm tâm
  souse loaf
  bánh mì thịt dầm
  tongue loaf
  bánh mì thịt lưỡi lợn
  veal loaf
  bánh mì thịt bê
  vegetable meat loaf
  bánh mì thịt và rau
  bánh ngọt
  porcupine loaf
  bánh ngọt tráng lòng đỏ trứng
  rumpy loaf
  bánh ngọt tráng lòng đỏ trứng
  ổ bánh mì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X