• (đổi hướng từ Realities)
  /ri:'æliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thực, thực tế, thực tại; sự vật có thực
  hope becomes a reality by
  hy vọng trở thành sự thực
  in reality
  thật ra, kỳ thực, trên thực tế
  Tính chất chính xác, tính chất xác thực, tính chất đúng (như) nguyên bản
  reproduced with startling reality
  được sao chép lại với một sự chính xác kỳ lạ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính thực, thực tế

  Điện lạnh

  thực tại
  physical reality
  thực tại vật lý

  Kỹ thuật chung

  hiện thực
  objective reality
  hiện thực khách quan
  virtual reality
  hiện thực ảo giác
  VR (virtualreality)
  hiện thực ảo
  Window on the World (VirtualReality) (WOW)
  cửa sổ nhìn ra thế giới (hiện thực ảo)
  thực thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X