• Thông dụng

  Động từ
  to cough

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  casing

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  household

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coughing
  holmium
  tussis
  cave
  cavity
  cesspool
  chamber
  delve
  depression
  ditch
  dyke
  excavatio
  excavation
  fossa
  fosse
  fovea
  hole
  pit
  pithole
  pocket
  recess
  spring
  vug (g)
  well
  well bore
  ditch
  dough
  foss (e)
  glue
  lacustrine
  lake
  lough
  mere
  moat
  mortar
  pasting
  pond
  pulp
  reservoir
  size

  Giải thích VN: 1. chất sền sệt hoặc gelatin như keo dính, nhựa dính hoặc hỗn hợp bột trộn được sử dụng để phủ ngoài, trám, hoặc làm cứng các vật liệu xốp như giấy, vải, da chất dẻo, những chất này thể được sử dụng làm thành phần chính cho chất kết dính trong việc gắn các vàng sách. 2. chất hữu được sử dụng để phủ ngoài sợi thủy tính nhằm tăng cường dính kết chống ẩm trong sợi thủy tinh. 3. dùng cho bất chất nào thuộc dạng [[này. ]]

  Giải thích EN: 1. any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to books.any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to books. 2. an organic substance used to coat glass fibers to improve bonding and moisture resistance in fiberglass.an organic substance used to coat glass fibers to improve bonding and moisture resistance in fiberglass. 3. to apply any of these substances.to apply any of these substances. .

  slurry
  clan
  family
  group
  accessible
  broken
  leaky
  open
  open-air
  unclosed

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  glue
  starch
  singe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X