• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  crushable ceramics

  Giải thích VN: Loại ống được làm bằng magie oxit alumin thuần khiết ứng dụng chính làm vỏ cách li kim loại của các cặp nhiệt điện các nguyên tố đốt [[nóng. ]]

  Giải thích EN: Tubes made of high-purity magnesia or alumina that are used primarily to insulate metal-sheathed thermocouples and heating elements.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collaring
  compaction
  compressing
  lamination
  pinch
  pinching
  press
  pressing
  pressing out
  pressing-in
  pressure
  push
  restraint
  squeeze
  squeezing
  squeezing out

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  compression
  crush
  expressing
  spew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X