• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:20, ngày 5 tháng 11 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (A-V)
   
  Dòng 50: Dòng 50:
  ===Từ trái nghĩa===
  ===Từ trái nghĩa===
  =====adjective=====
  =====adjective=====
  -
  :[[broken]] , [[discontinuous]] , [[infrequent]] , [[intermittent]] , [[interrupted]] , [[unconsecutive]]
  +
  :[[broken]] , [[discontinuous]] , [[infrequent]] , [[intermittent]] , [[interrupted]] , [[inconsecutive]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  Hiện nay

  /kənˈsɛkjutɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau
  three consecutive days
  ba ngày liên tiếp
  many consecutive generations
  mấy đời tiếp liền nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  liên tiếp

  Kỹ thuật chung

  liên tiếp
  consecutive computer
  máy tính liên tiếp
  consecutive data set
  tập dữ liệu liên tiếp
  consecutive numbering
  sự đánh số liên tiếp
  consecutive operation
  phép toán liên tiếp
  consecutive operation
  thao tác liên tiếp
  consecutive organization
  sự sắp xếp liên tiếp
  consecutive points
  các điểm liên tiếp
  consecutive points
  điểm liên tiếp
  consecutive processing
  sự xử lý liên tiếp
  consecutive relation
  quan hệ liên tiếp
  consecutive tangents
  các tiếp tuyến liên tiếp
  liên tục
  consecutive dataset
  tập dữ liệu liên tục
  nối tiếp
  consecutive reaction
  phản ứng nối tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X