• Thông dụng

  Danh từ

  Phòng ướp lạnh (để giữ thực phẩm)
  Sự giữ trong phòng ướp lạnh (thực phẩm)

  Chuyên ngành

  Điện

  sự trữ lạnh

  Giải thích VN: Phương pháp trữ lạnh, phương pháp bảo tồn thực phẩm trong môi trường nhiệt độ thấp.

  Kỹ thuật chung

  bảo quản lạnh

  Giải thích EN: The storage of perishables at low temperatures maintained by refrigeration, to prolong their useful life.

  Giải thích VN: Sự tích trữ các chất dễ hỏng ở nhiệt độ thấp được duy trì bằng cách làm lạnh nhằm kéo dài thời gian dùng được.

  cold storage disorder
  bệnh (do) bảo quản lạnh
  cold storage disorder
  rối loạn do bảo quản lạnh
  cold storage injury
  hư hỏng do bảo quản lạnh
  cold storage plant
  thiết bị bảo quản lạnh
  cold storage room
  phòng bảo quản lạnh
  cold storage ship
  tàu có kho bảo quản lạnh
  cold-storage bay
  buồng bảo quản lạnh
  cold-storage capacity
  năng suất bảo quản lạnh
  cold-storage capacity
  dung tích bảo quản lạnh
  cold-storage chest
  hòm bảo quản lạnh
  cold-storage climate
  khí hậu bảo quản lạnh
  cold-storage disease
  bệnh (do) bảo quản lạnh
  cold-storage duration
  thời gian bảo quản lạnh
  cold-storage effect
  ảnh hưởng bảo quản lạnh
  cold-storage facilities
  thiết bị bảo quản lạnh
  cold-storage food
  thực phẩm bảo quản lạnh
  cold-storage holding conditions
  các điều kiện bảo quản lạnh
  cold-storage holding conditions
  tình trạng bảo quản lạnh
  cold-storage life
  thời hạn bảo quản lạnh
  cold-storage temperature
  nhiệt độ bảo quản lạnh
  commercial cold storage
  bảo quản lạnh thương mại
  commercial cold storage
  sự bảo quản lạnh thương nghiệp
  flat-type cold-storage house
  kho bảo quản lạnh một tầng
  one-storey cold-storage house
  kho bảo quản lạnh một tầng
  single-storey cold-storage house
  kho (bảo quản) lạnh một tầng
  kho lạnh
  coastal cold-storage house
  kho lạnh bến cảng
  coastal cold-storage plant
  kho lạnh bến cảng
  coastal cold-storage warehouse
  kho lạnh bến cảng
  cold-storage branch
  phân xưởng kho lạnh
  cold-storage building
  tòa nhà kho lạnh
  cold-storage facilities
  thiết bị kho lạnh
  cold-storage floor area
  diện tích mặt bằng kho lạnh
  cold-storage floor area
  diện tích sàn kho lạnh
  cold-storage maintenance
  bảo dưỡng kho lạnh
  cold-storage rates
  chi phí kho lạnh
  cold-storage space
  dung tích kho lạnh
  cold-storage yard
  sân kho lạnh
  distribution cold-storage warehouse
  kho lạnh phân phối
  fruit cold storage house
  kho lạnh hoa quả
  fruit cold-storage house
  kho lạnh hoa quả
  fruit cold-storage plant
  kho lạnh hoa quả
  jacketed design (coldstorage)
  cấu trúc (kho lạnh) có áo lạnh
  marine cold-storage house
  kho lạnh bến cảng
  marine cold-storage plant
  kho lạnh bến cảng
  marine cold-storage warehouse
  kho lạnh bến cảng
  multipurpose cold-storage house
  kho lạnh đa năng
  multipurpose cold-storage house
  kho lạnh vạn năng
  multistorey cold storage house
  kho lạnh nhiều tầng
  multistory cold storage house
  kho lạnh nhiều tầng
  polyvalent cold-storage house
  kho lạnh đa năng
  polyvalent cold-storage house
  kho lạnh vạn năng
  sectional cold-storage house
  kho lạnh lắp ghép bằng panen
  sectional cold-storage plant
  kho lạnh lắp ghép bằng panen
  sectional cold-storage warehouse
  kho lạnh lắp ghép bằng panen
  phòng lạnh
  cold storage for winter clothes
  phòng lạnh giữ quần áo mùa đông
  cold-storage room insulation
  cách nhiệt phòng lạnh
  sự bảo quản lạnh
  commercial cold storage
  sự bảo quản lạnh thương nghiệp

  Kinh tế

  sự bảo quản lạnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X