• (đổi hướng từ Financed)
  /fɪˈnæns , ˈfaɪnæns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài chính
  joint-stock finance company
  công ty tài chính cổ phần
  Ministry of Finance
  Bộ tài chính
  Minister of Finance
  Bộ trưởng tài chính
  ( số nhiều) của cải; vốn liếng

  Ngoại động từ

  Cấp tiền cho, bỏ vốn cho, tài trợ, hỗ trợ tài chính
  to finance a charity
  tài trợ cho một tổ chức từ thiện

  Nội động từ

  Làm công tác tài chính, hoạt động trong ngành tài chính

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) tài chính

  Kỹ thuật chung

  cấp kinh phí
  financing finance
  sự cấp kinh phí
  cấp tiền

  Kinh tế

  bỏ vốn cho
  hỗ trợ
  cấp tiền cho
  công tác tài chính
  hoạt động trong ngành tài chính
  sở tài chính
  finance house
  cơ sở tài chính
  high finance
  cơ sở tài chính cấp cao
  tài chính
  business finance
  quản lý tài chính xí nghiệp
  captive finance company
  công ty tài chính bị khống chế
  captive finance company
  công ty tài chính lệ thuộc
  export finance insurance
  bảo hiểm tài chính xuất khẩu
  Finance Bill
  dự luật tài chính
  finance bill
  dự thảo ngân sách, hối phiếu tài chính
  finance bill
  tín phiếu tài chính
  finance capital
  tư bản tài chính
  finance charge
  phí tài chính
  finance charges
  phí tổn tài chính
  Finance Committee
  ủy ban tài chính
  finance company
  công ty tài chính
  finance house
  cơ sở tài chính
  finance house
  công ty tài chính
  Finance House Association
  Hiệp hội Các công ty Tài chính
  Finance Houses Association
  hiệp hội công ty tài chính
  finance lease
  sự cho thuê tài chính
  finance leasing
  cho thuê tài chính
  finance market
  thị trường tài chính
  finance statement
  báo cáo tài chính
  finance syndicate
  hiệp đoàn tài chính
  functional finance
  tài chính chức năng
  government finance
  tài chính công
  high finance
  cơ sở tài chính cấp cao
  housing finance
  tài chính nhà ở
  International Finance Corporation
  Công ty Tài chính quốc tế
  International Finance Corporation
  tập đoàn tài chính quốc tế
  management of public finance
  quản lý tài chính công
  mezzanine finance
  tài chính bấp bênh
  ministry of finance
  Bộ Tài chính
  office of state and local finance
  Cục tài chính Tiểu bang và Địa phương (của bộ Tài Chính)
  private housing finance company
  công ty tài chính nhà ở tư nhân
  project finance
  tài chính công trình
  public finance
  tài chính công
  public finance
  tài chính công trình
  public finance accountant
  người kế toán tài chính công
  railway finance
  tài chính đường sắt
  retrenchment in finance
  siết chặt tài chính
  science of finance
  tài chính học
  securities finance company
  công ty tài chính chứng khoán
  sound finance
  nền tài chính kiện toàn
  sound finance
  tài chính kiện toàn
  sound finance policy
  chính sách tài chính kiện toàn
  supplemental finance
  tài chính bổ sung
  surplus finance
  tài chính dư thừa
  war finance
  tài chính thời chiến
  tài lực
  tài trợ
  tài vụ
  tiền
  finance corporation
  công ty kinh doanh tiền bạc
  finance house
  hãng kinh doanh tiền tệ
  finance market
  thị trường lưu thông tiền tệ
  tiền bạc
  finance corporation
  công ty kinh doanh tiền bạc
  tiền vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X