• /'ɔ:diəu/

  Xây dựng

  thuộc về âm thanh

  Điện

  thuộc âm thanh

  Kỹ thuật chung

  âm thanh
  accompanying audio programme
  chương trình âm thanh kết hợp
  Advanced Audio Coding (AAC)
  mã hóa âm thanh tiên tiến
  AF (AudioFrequency)
  tần số âm thanh
  ARU (AudioResponse Unit)
  khối trả lời bằng âm thanh
  ARU (audioresponse unit)
  thiết bị đáp ứng bằng âm thanh
  Audio Access Unit (AAU)
  khối truy nhập âm thanh
  audio amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh
  audio cassette
  caset âm thanh
  audio codec
  giải nén âm thanh
  Audio Codec Ringing Filter (ARCOFI)
  Bộ lọc chuông của bộ mã hóa/Giải mã âm thanh
  audio communication
  truyền thông âm thanh
  Audio Communications Controller (ACC)
  bộ điều khiển truyền thông bằng âm thanh
  Audio Compression Manager (Microsoft) (ACM)
  Bộ quản nén âm thanh (Microsoft)
  audio digital tape
  băng âm thanh số
  audio dithering
  sự rung âm thanh
  audio engineering
  kỹ thuật âm thanh
  audio file
  tệp âm thanh
  audio file
  tập tin âm thanh
  audio frequency
  tần số âm (thanh)
  audio frequency
  tần số âm thanh
  audio frequency (AF)
  tần số âm thanh
  Audio Frequency Shift Keying (AFSK)
  điều chế dịch tần âm thanh
  Audio Information eXchange (AUDIX)
  trao đổi thông tin âm thanh
  audio line
  đường âm thanh
  audio output
  ngõ ra âm thanh
  audio output
  đầu ra âm thanh
  audio output port
  cổng ra âm thanh
  audio processing
  sự xử lý âm thanh
  Audio Processing Unit (APU)
  khối xử lý âm thanh
  Audio Response Controller (ARC)
  bộ điều khiển trả lời bằng âm thanh
  audio response unit
  khối trả lời bằng âm thanh
  Audio Response Unit (ARU)
  khối trả lời bằng âm thanh
  audio response unit (ARU)
  thiết bị đáp ứng bằng âm thanh
  audio stream
  dòng (luồng) âm thanh
  audio stream
  dòng âm thanh
  audio synthesis
  sự tổng hợp âm thanh
  audio telecommunication line
  tuyến viễn thông âm thanh
  audio track
  rãnh âm thanh
  audio transformer
  máy biến áp tần số âm thanh
  audio transmission
  sự truyền âm thanh
  audio-frequency band
  dải tần số âm thanh
  audio-frequency level
  mức tần số âm thanh
  audio-frequency range
  dải tần số âm thanh
  audio-frequency stage
  tầng tần số âm thanh
  audio-frequency transformer
  máy biến áp tần số âm thanh
  audio-modulated radiosonde
  máy thăm dò điều biến âm thanh
  audio-tone level
  mức tần số âm thanh
  Berkeley Integrated Audio Software (BIAS)
  Phần mềm âm thanh tích hợp Berkeley
  CD audio disc
  đĩa âm thanh compac
  CD audio disc
  đĩa CD âm thanh
  CD audio disk
  đĩa âm thanh compac
  CD audio disk
  đĩa CD âm thanh
  CD-da (compactdisc-digital audio)
  đĩa compact âm thanh kỹ thuật số
  compact audio disc
  đĩa âm thanh compac
  compact audio disc
  đĩa CD âm thanh
  compact disc-digital audio (CD-DA)
  đĩa compact âm thanh kĩ thuật số
  Compact Disk-Digital Audio (CDDA)
  đĩa compact - âm thanh số
  compressed audio
  âm thanh nén
  DAD (digitalaudio disc)
  đĩa âm thanh dạng số
  DAIS Audio Response Unit (DARU)
  Khối đáp ứng âm thanh DAIS
  DAT (digitalaudio tape)
  băng âm thanh số
  digital audio
  âm thanh số
  Digital Audio (DA)
  âm thanh số
  Digital Audio - Video (DAV)
  âm thanh - hình ảnh số
  Digital Audio - Video Interactive Decoder (DAVID)
  bộ giải mã tương tác âm thanh - video số
  digital audio disc (DAD)
  đĩa âm thanh dạng số
  Digital Audio Disc Corporation (DADC)
  công ty sản xuất đĩa âm thanh số
  digital audio disk
  đĩa âm thanh số
  digital audio file
  tệp âm thanh số
  Digital Audio Interface (104 kbit/s) (DAI)
  giao diện âm thanh số (104 kbit/s)
  Digital Audio Reconstruction Technology (DART)
  công nghệ tái cấu trúc âm thanh số
  digital audio tape
  băng âm thanh số
  digital audio tape (DAT)
  băng âm thanh số
  digitized audio
  âm thanh số hóa
  dual channel audio
  âm thanh kênh kép
  early-finish audio
  âm thanh kết thúc sớm
  integrated audio circuit
  mạch âm thanh được tích hợp
  linear audio
  âm thanh tuyến tính
  Macintosh Audio Compression and Expansion (MACE)
  Nén và giãn âm thanh của Macintosh
  Near Instantaneously Companded Audio Multiplex (NICAM)
  ghép âm thanh nén dãn gần như đồng thời
  on-off keying of the modulating audio frequencies
  sự điều báo các tần số âm thanh biến điệu
  programme audio track
  rãnh âm thanh chương trình
  Quadrature Audio Data Modulation (VoiceSpan[TM]) (QADM)
  điều chế dữ liệu âm thanh cầu phương (VoiceSpan [TM])
  reference audio level
  mức âm thanh chuẩn
  reference audio level
  mức âm thanh chuẩn gốc
  Secondary Audio Program (SAP)
  chương trình âm thanh thứ cấp
  stereo audio recording
  sự ghi âm thanh nổi stereo
  âm

  Kinh tế

  phần có âm thanh (của quảng cáo)
  phần tiếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X