• (đổi hướng từ Landings)
  /'lændiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ bộ, sự ghé vào bờ (tàu biển, thuyền bè); sự hạ cánh (máy bay)
  Bến, nơi đổ
  Đầu cầu thang

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  chỗ cập bến
  sự lên bờ

  Xây dựng

  đầu cầu thang

  Giải thích EN: A platform connecting two flights of stairs.

  Giải thích VN: Thềm nối 2 dãy bậc cầu thang.

  Điện lạnh

  sự đỗ

  Kỹ thuật chung

  chiếu nghỉ
  elevator landing
  chiếu nghỉ thang máy
  half landing
  nửa chiếu nghỉ
  half landing (halfspace landing)
  nửa chiếu nghỉ
  halfspace landing
  chiếu nghỉ trung gian
  interfloor landing
  chiếu nghỉ giữa các tầng
  intermediate landing
  chiếu nghỉ giữa cầu thang
  intermediate landing
  chiếu nghỉ trung gian
  landing beam
  dầm chiếu nghỉ
  landing between flights
  chiếu nghỉ giữa các đợt thang
  landing carriage
  chiếu nghỉ cầu thang
  landing carriage
  dầm chiếu nghỉ
  landing door
  cửa ra chiếu nghỉ
  landing joist
  chiếu nghỉ (cầu thang)
  landing joist
  dầm chiếu nghỉ
  landing joist
  rầm chiếu nghỉ (cầu thang)
  landing platform
  chiếu nghỉ thang máy
  landing tread step
  bậc cầu thang lên chiếu nghỉ
  quarter landing
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  quarter landing
  chiếu nghỉ trung gian
  quarter landing (quarter-space landing)
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  quarter-space landing
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  staircase landing
  chiếu nghỉ (cầu thang)
  bãi
  mối hàn chồng
  quảng trường
  sự cập bến
  sự đổ bộ
  sự hạ cánh
  beacons and blind landing (BBL)
  sự hạ cánh theo pha vô tuyến và mò
  belly landing
  sự hạ cánh bằng bụng
  blind landing
  sự hạ cánh mò
  crosswind landing
  sự hạ cánh ngang gió
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  hard landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  hard landing
  sự hạ cánh cứng
  hard landing
  sự hạ cánh khẩn cấp
  hard landing
  sự hạ cánh thô
  instrument landing
  sự hạ cánh mò
  landing on water
  sự hạ cánh trên mặt nước
  lateral drift landing
  sự hạ cánh trôi ngang
  rough landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  rough landing
  sự hạ cánh cứng
  rough landing
  sự hạ cánh thô
  sân

  Kinh tế

  bến tàu
  cầu tàu
  chỗ dỡ hàng tại bến tàu
  đáp xuống đất
  đáp xuống đất (của máy bay)
  dỡ hàng lên bờ
  date of landing
  ngày dỡ (hàng) lên bờ
  landing agent
  đại lý dỡ hàng lên bờ
  landing barge
  tàu nhỏ dỡ hàng lên bờ
  landing book
  sổ dỡ hàng lên bờ
  landing charges
  phí dỡ hàng lên bờ
  landing expenses
  chi phí dỡ hàng lên bờ
  landing expresses
  chi phí dỡ hàng lên bờ
  landing permit
  giấy phép (dỡ hàng) lên bờ
  landing pier
  bến dỡ hàng lên bờ
  landing quality
  chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện về chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing stage
  chất lượng dỡ hàng lên bờ
  dỡ hàng lên bờ (từ tàu)
  hạ cánh
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  landing order
  chỉ thị hạ cánh
  soft landing
  hạ cánh mềm
  soft landing
  tiếp đất (hạ cánh) nhẹ nhàng
  sự hạ cánh
  forced landing
  sự hạ cánh bắt buộc
  sự lên bờ
  sự vận chuyển
  annual landing
  sự vận chuyển cá hàng năm
  double-rail landing
  sự vận chuyển con thịt ray đôi
  single rail landing
  sự vận chuyển con thịt ray đơn

  Địa chất

  sân tiếp nhận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X