• (đổi hướng từ Scouted)
  /skaʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) người trinh sát, người do thám; sự đi trinh sát, sự do thám
  to be on the scout
  đi trinh sát, đi do thám
  Tàu trinh sát, tàu do thám
  Máy bay nhỏ và nhanh
  (động vật học) chim anca; chim rụt cổ
  Hướng đạo sinh (như) boy scout
  Người chiêu mộ (mời những nghệ sĩ, cầu thủ.. tài năng về làm việc)
  a talent scout
  một người đi chiêu mộ kẻ có tài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) gã, anh chàng
  Người phục vụ ở một trường cao đẳng ở Oxford

  Ngoại động từ

  Theo dõi, theo sát, do thám
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lùng tìm, tìm kiếm
  Bác bỏ một cách khinh miệt, nhạo báng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hướng đạo
  boy scout
  hướng đạo sinh

  Kỹ thuật chung

  người thăm dò
  oil scout
  người thăm dò dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X