• (đổi hướng từ Twines)
  /twain/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều twines

  Sợi xe, dây bện
  Sự bện, sự quấn lại với nhau; (nghĩa bóng) sự ôm ghì; cái ôm chặt
  ( số nhiều) khúc uốn quanh, khúc cuộn, vòng xoắn
  the twines of a river
  khúc uốn quanh của một con sông
  the twines a of snake
  khúc cuộn của con rắn

  Ngoại động từ

  Xe, bện, kết (sợi)
  to twine a thread
  xoắn (bện) một sợi chỉ
  to twine flowers into a wreath
  kết hoa thành vòng
  Ôm, quấn quanh
  he twined his arms about his mother's neck
  nó ôm chặt lấy cổ mẹ
  Xoắn, cuộn

  Nội động từ

  Xoắn lại với nhau, bện lại với nhau, kết lại với nhau
  Quấn quanh; cuộn lại
  vines that twine round a tree
  các cây leo quấn quanh thân cây
  Uốn khúc, lượn khúc, quanh co

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  dây cáp nhỏ
  đường sọc nổi
  nhung kẻ

  Hóa học & vật liệu

  bện xe
  sợi dây nhỏ

  Kỹ thuật chung

  dây bện

  Giải thích EN: A relatively strong string or cord composed of two or more strands twisted together.  .

  Giải thích VN: Loại dây bện tương đối khoẻ hay dây thừng gồm 2 hoặc nhiều sợi được bện với nhau.

  quên
  sợi xe
  sự bện
  sự xe
  thước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X