• (đổi hướng từ Wandered)
  /'wɔndə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi thơ thẩn, đi lang thang
  to wander about the streets
  đi lang thang ngoài phố
  Thả bộ, đi vơ vẩn (đi không có mục đích theo một hướng nào đó)
  they wandered out into the darkness
  họ cứ đi vẩn vơ trong bóng đêm
  (nghĩa bóng) nghĩ lan man, nghĩ vơ vẩn, nghĩ mông lung; lơ đễnh; nói huyên thuyên (người)
  to wander in one's talk
  nói huyên thiên không đâu vào đâu
  his mind wanders at times
  lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy
  her thoughts wandered back to her youth
  những ý nghĩ của bà ấy lan man quay lại thời thanh xuân của mình
  Đi tha thẩn, đi lang thang (di chuyển đó đây không có mục đích)
  (nghĩa đen); (nghĩa bóng) lạc đường, chệch đường
  to wander from the right path
  đi lầm đường
  to wander from the subject
  đi ra ngoài đề, lạc đề
  Quanh co, ngoằn ngoèo, uốn khúc (con đường, con sông...)
  the river wanders about the large field
  con sông uốn khúc quanh co trong cánh đồng lớn
  Mê sảng

  Ngoại động từ

  Đi lang thang khắp
  to wander the world
  đi lang thang khắp thế giới

  Danh từ

  (thông tục) sự đi thơ thẩn, sự đi lang thang

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  di động

  Cơ khí & công trình

  chao đảo (bánh xe)

  Ô tô

  đảo (bánh xe)

  Điện lạnh

  vết chập chờn (trên màn hình rađa)

  Kỹ thuật chung

  chao
  chỉ báo nhấp nháy
  đi
  di động
  nhấp nháy mục tiêu
  thay đổi vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X