• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  handle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elevator
  arm
  crotyl crowbar
  heaver
  jack
  jimmy
  lever

  Giải thích VN: Một trong sáu máy đơn giản, một thiết bị gồm một thanh rắn quay quanh một điểm tựa hay cố định; được dùng để truyền nâng cao công suất hay sự dịch chuyển, như trong việc cạy nắp hộp, nâng hay bẩy một vật. Một đòn bẩy cấp một một điểm tựa giữa vật nặng động lực; một đòn bẩy cấp hai một vật nặng giữa điểm tựa động lực; một đòn bẩy cấp ba một động lực giữa điểm tựa vật nặng. Một đòn bẩy phức hợp kết hợp động lực của hai hay nhiều đòn [[bẩy. ]]

  Giải thích EN: One of the six simple machines, a device consisting of a rigid bar that pivots about a stationary or fulcrum point; used to transmit and enhance power or motion, as in prying, raising, or dislodging an object. A first-class lever has the fulcrum between the load and the effort; a second-class lever has the load between the fulcrum and the effort; a third-class lever has the effort between the fulcrum and the load. A compound lever combines the effort of two or more simple levers.

  lever arm
  lift
  lifting table
  pry
  purchase
  stick
  swipe
  tackle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X