• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  life belt
  safety belt

  Giải thích VN: Một cái dây gắn với một cái cố định giúp bảo vệ người mang tránh bị ngã hay bị va chạm. 2 Một dây đai an toàn móc cách xa cho phép rơi từ độ cao khoảng 6 feet, sử dụng cho công việc trên mặt phẳng [[dốc. ]]

  Giải thích EN: 1. a belt that attaches to some fixed object to protect the wearer from falling or collision.a belt that attaches to some fixed object to protect the wearer from falling or collision.2. a protective belt or harness with remote anchorage, which allows a drop of about six feet; used for working on sheer faces at a height.a protective belt or harness with remote anchorage, which allows a drop of about six feet; used for working on sheer faces at a height.

  bộ neo đai an toàn
  safety belt anchorage
  safety harness
  safety loop
  safety strap
  seat belt
  bộ căng dây đai an toàn
  seat belt tensioner
  chốt giữ đai an toàn
  seat belt anchorage
  hệ đai an toàn thụ động
  passive seat belt system
  sự neo chặt đai an toàn
  seat belt anchorage
  đai an toàn ba điểm
  three-point seat belt
  đèn báo dây đai an toàn
  seat belt warning light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X