• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (00:09, ngày 11 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 23: Dòng 23:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Toán & tin===
   
  -
  =====(toán logic ) khái niệm, quan niệm=====
   
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====khái niệm=====
  =====khái niệm=====
  Dòng 30: Dòng 28:
  ::khái niệm logic
  ::khái niệm logic
  =====quan điểm=====
  =====quan điểm=====
  - 
  =====quan niệm=====
  =====quan niệm=====
   +
  ===Toán & tin===
   +
  =====(toán logic ) khái niệm, quan niệm=====
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /ˈnoʊʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý niệm, khái niệm
  a vague notion of...
  một khái niệm mơ hồ về...
  to have no notion of...
  chẳng có một ý niệm gì về...
  Ý kiến, quan điểm
  such is the common notion
  đó là ý kiến chung, đó là quan điểm chung
  Ý định
  he has no notion of resigning
  nó không có ý định từ chức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ dùng lặt vặt, tạp hoá
  notion store
  ( định ngữ) hàng tạp hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khái niệm
  logical notion
  khái niệm logic
  quan điểm
  quan niệm

  Toán & tin

  (toán logic ) khái niệm, quan niệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X